На засіданні Бюро Відділення аграрної економіки і продовольства НААН 17.01.2023 р. під головуванням акад. НААН М.П. Сичевського було розглянуто питання виконання програм фундаментальних, прикладних і короткотермінових прикладних наукових досліджень в рамках виконання Програми наукових досліджень НААН на 2023 рік науковими установами відділення.

В.о директора Інституту продовольчих ресурсів НААН О.І. Куць поінформував, що в рамках Програми наукових досліджень ІПР НААН передбачено виконання 13 фундаментальних, 25 прикладних і 2-х короткотермінових (пошукових) науково-дослідних робіт, на їх виконання впродовж 2023 р. плановано виділити 13,6 млн. грн. державного фінансування. Відповідно, у 2023 р. буде представлено науково-технічну продукцію, яка відповідає сфері діяльності наукової установи. Зокрема, у сфері м’ясної промисловості буде завершено розроблення технологічних рішень щодо виробництва м’ясних продуктів з використанням структуроутворюючих компонентів, виробництва м’ясних продуктів з модифікованої колагенвмісної сировини, ферментованого м’яса, функціональних м’ясних продуктів, продуктів з птиці тощо. Для молочної промисловості буде розроблено технологічні рішення щодо низько- і безлактозних молочних продуктів та нового виду сиру термокислотного, удосконалено технологію виробництва бакпрепарату для ферментованих молочних продуктів, а також завершено розроблення робочої конструкторської документація на виготовлення молокопереробного обладнання.

Належному гарантуванню харчової безпечності посприятимуть критерії комплексної оцінки натуральності жирової і білкової фази молока, наукове обґрунтування яких буде також завершено у 2023 р. Цукробурякове виробництво отримає рекомендації з удосконалення уварювання утфелів першого продукту та термінологічний покажчик цукробурякового виробництва, а спиртова промисловість – рекомендації щодо використання діоксиду вуглецю для сатурації дифузійного соку, а також рекомендації щодо технологічних режимів одержання дистилятів, екстрактів та гідролатів. Будо завершено роботи з селекції та депонування штамів мікроорганізмів, використовуваних у хлібопекарському виробництві, представлено рецептури хліба на базі відповідних хлібопекарських заквасок. Гарантуванню харчової безпечності та стандартизації харчових виробництв послуговуватимуть методичні рекомендації щодо сировино-продуктової простежуваності згідно з системою НАССР, проєкти змін до стандартів на продукти цукрової і крохмале-патокової, м’ясної та молочної промисловості. За напрямом економічних досліджень наукова продукція складатиметься з інформаційно-аналітичних доповідей щодо продовольчої безпеки, а також з оглядів цін, виробництва і споживання продовольства в Україні. Буде представлено паспорти основних галузей харчової промисловості з урахуванням галузевих та територіальних балансів.

За результатами розгляду прийнято рішення затвердити запропоновані плани фундаментальних, прикладних і короткотермінових прикладних наукових досліджень ІПР НААН в рамках Програми наукових досліджень НААН на 2023 рік.

naas logo mes logo