Інститут продовольчих ресурсів НААН прозвітував на Загальних зборах Відділення аграрної економіки і продовольства НААН про виконання програми наукових досліджень у 2022 р.

26 січня 2023 р. відбулися Загальні збори Відділення аграрної економіки  і продовольства Національної академії аграрних наук України. Під головуванням в.о. академіка-секретаря Відділення, академіка НААН М.П. Сичевського, було розглянуто низку питань, головним з яких було обговорення основних результатів виконання науково-дослідних робіт у рамках  програм наукових досліджень (ПНД) наукових установ Відділення у 2022 році, у тому числі ПНД 39 «Розвиток національної продовольчої системи» («Національна продовольча система»), виконуваної Інститутом продовольчих ресурсів НААН.

У Загальних зборах відділення від ІПР НААН взяли участь в.о. директора к.е.н. О.І. Куць, чл.-кор. НААН, д.т.н., проф. Л.М. Хомічак. та заст. директора з наукової роботи, д.т.н. І.О. Романчук, яка доповіла про підсумки виконання ПНД 39 у 2022 р. За результатами заслуховування та обговорення зазначеної доповіді Загальні збори Відділення аграрної економіки  і продовольства НААН прийняли Постанову, якою Звіт Інституту продовольчих ресурсів НААН з виконання ПНД 39 «Розвиток національної продовольчої системи» («Національна продовольча система») затверджено, а результати науково-дослідних робіт за 2022 р. визнано задовільними.

Зазначеною постановою Інституту продовольчих ресурсів НААН  також доручено забезпечити у рамках ПНД 39 «Розвиток національної продовольчої системи» на 2023 рік комплексність і результативність досліджень  зосередивши особливу увагу на впровадженні результатів прикладної тематики з питань переробки сировини тваринного і рослинного походження,  підвищенні ефективності виробничих процесів, гарантуванні безпечності і якості кінцевих продуктів: у м’ясопереробній галузі – на розробленні технологій переробки м’яса птиці, колагенвмісної сировини, ферментованого м’яса; у молокопереробній галузі – на розробленні технології виробництва молочних продуктів з регульованим вуглеводним складом; у цукровій галузі – на удосконаленні технологічних процесів цукрового виробництва, способів використання резистентного крохмалю; у хлібопекарській галузі – на створенні колекції штамів та хлібопекарських заквасок; у спиртовій галузі – на розробленні способів використання діоксиду вуглецю, одержання дистилятів, екстрактів та гідролатів як основи концентратів; на актуалізації нормативної бази,  забезпечення принципу простежуваності в рамках впровадження систем управління якістю і безпечністю; на гарантуванні продовольчої безпеки, моніторингу стану змін у сфері виробництва і споживання основних  видів продовольства, розробленні пропозиції щодо розвитку основних галузей харчової промисловості в повоєнний період.  

Згідно з Постановою Загальних зборів Відділення аграрної економіки  і продовольства НААН, керівництву та співробітникам ІПР НААН у 2023 році слід активізувати роботу щодо впровадження завершених прикладних наукових розробок на підприємствах харчової промисловості, розширити консультаційний та науково-методичний супровід завершених розробок. Доручено також активізувати науково-організаційну роботу з підвищення публікаційної активності науковців у виданнях, які індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus.

2023.01.26

З доповіддю про виконання Програми наукових досліджень 39 «Розвиток національної продовольчої системи» («Національна продовольча система») у 2022 р. доповідає заступник директора ІПР НААН з наукової роботи, д.т.н. І.О. Романчук