фото 115-19 травня 2023 року співробітники відділу економічних досліджень зав. відділу Коваленко Ольга Володимирівна, с.н.с. Бокій Олена Володимирівна, н.с. Лисенко Ганна Петрівна та н.с. Вознесенська Наталія Станіславівна проходили навчання з підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів що проводились  Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки».

Тематика навчання: «Сталий розвиток аграрного сектору економіки та сільських територій: виклики сьогодення». Курс був розрахований на 180 годин (6 кредитів ЄКТС) та передбачав самостійне опанування слухачами навчального матеріалу.

В результаті успішного проходження курсу слухачі отримали свідоцтва  про підвищення кваліфікації за напрямами:

  • «Розвиток галузей аграрного виробництва та земельних відносин»;
  • «Розвиток підприємництва та сільських територій»;
  • «Ціноутворення, аграрний ринок та розвиток наукових інновацій»;
  • «Фінанси, банківська справа, страхування, оподаткування та облік»

і вдосконалили компетентності відповідно до тем курсів.

фото 2

naas logo mes logo