Таміла 
 
    23.11.2023 р. відбулось планове засідання  КМР з розгляду Програми наукових досліджень №39 Розвиток національної продовольчої системи (Національна продовольча система), де ученою секретаркою ІПР НААН Тамілою ШЕЙКО було представлено звіт з виконання 6 завдань першого рівня, які передбачали виконання 13 фундаментальних, 25 прикладних та 2 короткотермінових прикладних науково-дослідних роботи. 
      Співвиконавцем ПНД №39 Інститутом аграрних ресурсів та регіонального розвитку було представлено звіт з 1 прикладної теми.
Результати про виконанню прикладних наукових тематик викликали великий інтерес та жваве обговорення представників провідних галузей, наукової спільноти та представників профільних вищих навчальних закладів.

naas logo mes logo