ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН ТА ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКЛАЛИ ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

05390336                  ІПР ембл

ДОГОВІР

про співробітництво між Інститутом продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України та Черкаським державним технологічним університетом 

prev 30804 800790    ІПР

    Поглиблене наукове забезпечення розвитку харчової індустрії на основі інноваційних технологій, енергоефективності та екологізації промислового виробництва, комплексного та ефективного використання сировинних компонентів, поліпшення якості харчових продуктів тепер відбуватиметься  на основі тіснішої співпраці між Інститутом продовольчих ресурсів НААН та Черкаським державним технологічним університетом. Договір про співпрацю підписали 7 грудня 2023 року в.о. директора  інституту Любомир Хомічак та ректор університету Олег Григор.

       Метою договору визначено створення належних умов та механізмів для системного співробітництва наукових, науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників, інших співробітників та здобувачів освіти в науковій та освітній сферах, встановлення партнерських взаємовигідних відносин, поєднання та ефективне використання наукового-освітнього потенціалу закладів, організація стажування та підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та інших співробітників на безоплатній основі, а також організацію практичної підготовки здобувачів освіти.

         Фахівці ЧДТУ та ІПР НААН успішно співпрацюють вже більше ніж впродовж 15 років у галузі технології м'ясних продуктів та спеціалізованого технологічного обладнання. Активну участь у спільних дослідженнях брали Олександр Батраченко та Надія Філімонова (ЧДТУ), а також Володимир Шевченко, Сергій Вербицький та Любов Войцехівська (ІПР НААН). У цілому, у результаті спільної наукової роботи, зокрема,  з використанням приладно-апаратурного парку лабораторії відділу технології м’ясних продуктів та наукової продукції відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології, інших наукових підрозділів ІПР НААН у спільному творчому доробку опубліковано 7 статей у фахових наукових виданнях, 4 статті у науково-практичному виданні для м'ясопереробників «М’ясний бізнес», 2 патенти на корисні моделі тощо.

Сподіваємося, що досвід науковців та приладний Інституту продовольчих ресурсів НААН, який  є провідною установою з наукового забезпечення технічного та технологічного прогресу харчової та переробної промисловості України, а також розв`язання економічних проблем розвитку зазначених галузей, сприятиме підготовці Черкаським державним технологічним університетом висококваліфікованих  фахівців за навчальними дисциплінами, викладання яких забезпечує кафедра харчових технологій: інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства, біотехнологічні процеси у технології продуктів бродіння і виноробства, безвідходні технології в бродильній промисловості, перспективні технологічні процеси в бродильній промисловості, дослідницький практикум за вибором, експертиза харчових продуктів.

Відповідно до положень договору ЧДТУ та ІПР НААН домовилися співпрацювати в напрямку освітньої, науково-дослідної роботи, взаємного обміну досвідом, вирішення завдань і проблем проходження практики та стажувань здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників і інших співробітників, а також взаємно консультувати з питань реалізації Статутної діяльності, зокрема в питаннях практичної реалізації знань отриманих здобувачами вищої освіти, а також щодо питаннях організації та проведення науково-дослідної роботи.

Сподіваємось на подальшу успішну співпрацю ЧДТУ та ІПР НААН!

Дивись також: https://chdtu.edu.ua/news/item/19412-cherkaskyi-derzhavnyi-tekhnolohichnyi-universytet-ta-instytut-prodovolchykh-resursiv-natsionalnoi-akademii-ahrarnykh-nauk-ukrainy-uklaly-dohovir-pro-spivrobitnytstvo