Оголошення

Здійснується прийом до аспірантури на 2016 рік на конкурсній основі для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

051 – Економіка (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»);

181 – Харчові технології (галузь знань 18 «Виробництво та технології»).

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету;

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

Форма навчання для аспірантів вечірня та заочна. Для заочної аспірантури не передбачено державного замовлення.

Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

  1. Заяву на ім’я директора;
  2. Листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою установи останнього місця роботи або навчання (2 прим.);
  3. Автобіографія;
  4. Характеристика-рекомендація;
  5. Копія диплому магістра (спеціаліста) з додатком (2 прим.);
  6. Копія трудової книжки (за наявності);
  7. Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності;
  8. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
  9. Копія ідентифікаційного номеру.

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту пред’являються вступниками особисто.

Закінчення прийому документів – 15 жовтня 2016 року. Вступні іспити до аспірантури – спеціальність, іноземна мова – проводяться у листопаді 2016 року.

Документи приймаються за адресою: 02660, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 4А (колишня вул. М.Раскової), кім. 308, тел. (044)-517-26-88