P710015810 липня 2018 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння старшого викладача кафедри харчових технологій Львівського торговельно-економічного університету Зуб Наталії на тему «Удосконалення технології спиртової бражки з використанням електрохімічно активованої води».
 
     
     Науковий керівник роботи – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України Паляниця Л.Я.
    Одержані результати наукових досліджень поглиблюють теоретичні знання щодо технології одержання спиртової бражки з крохмалевмісної сировини із використанням електрохімічно активованої води на стадіях приготування замісу, активації амілолітичних ферментних препаратів і засівних дріжджів. Зокрема, при використанні католіту можна підвищити α-амілазну активність ферментних препаратів амілолітичної дії майже в 2 рази, а за умови приготування субстрату глюкоамілолітичних ферментних препаратів на католіті збільшується їх глюкоамілазна активність на 66 %.
      З метою розширення сировинної бази у виробництві етилового спирту із зерна запропоновано та експериментально доведено можливість використання спельти та встановлено раціональні умови її термоферментативного оброблення.
     На автореферат дисертаційної роботи надійшло 15 позитивних відгуків від наукової спільноти України, а також від виробників етилового спирту – спиртзаводів ДП «Укрспирт».
     Офіційні опоненти роботи – д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету МОН України Левандовський Л.В. і к.т.н., доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій МОН України Кириленко Р.Г., а також члени спецради позитивно оцінили дисертаційну роботу.
     За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Зуб Н.О. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.

naas logo mes logo