Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 01

01. Продовольчий сектор України в світовому вимірі
 
М.П. Сичевський, Л.В. Дейнеко
Сторінки: 7-15
Короткий огляд
В статті висвітлено зміст глобальних цілей, які необхідно узгоджувати з завданнями розвитку вітчизняного продовольчого сектору; оцінено масштаби та напрями впливу продовольчого сектору на світову торгівлю продовольством, зокрема здійснено порівняльний аналіз показників, що характеризують експорт продовольства в порівнянні зі світовим рівнем та відповідними показниками країн, які є сусідами та найближчими конкурентами України на світовому продовольчому ринку; досліджено ризики та можливості для розвитку продовольчого сектору країни, пов’язані з торговельною лібералізацією.
 
Ключові слова: продовольчий сектор, ринок продовольства, сталий розвиток, світова торгівля, економічна інтеграція, продовольча безпека, лібералізація торгівлі
 
Бібліографія
1. Білорус О.Г. Глобальна продовольча безпека. Монографія / [О.Г.Білорус, М.В.Зубець, П.Т.Саблук, В.І. Власов ]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009.486 с.
2. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство. Монографія / [П.Т. Саблук, О.Г.Білорус, В.І. Власов ].  К.: ННЦ «ІАЕ», 2009.486 с.
3. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. Монографія/ В.І.Власов. – К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – 506с.
4. Бородіна О.М. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції. Монографія /О.М.Бородіна. Ужгород: ІВА, – 2006. – 496 с.
5. Осташко Т.О. Ринки сільськогосподарських товарів під впливом очікуваних змін торговельних режимів /Т.О. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2013. – №3.С. 105-115.
6. Кваша С.М. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан і тенденції / [С.М. Кваша, В.І. Власов, Н.В.Кривенко. К.: Інститут аграрної економіки, 2013.82 с.
7. The State of Food Insecurity in the World Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf.
8. Fan, Shenggen. May 2016. A new global food system for achieving the Sustainable Development Goals http://e15initiative.org/blogs/new-global-food-system-achieving-sustainable - development-goals/.
9. OECD/FAO (2016), OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/ 10.1787/agr_outlook-2016-en.
10. Meléndez-Ortiz, Ricardo. Аpril 22, 2016. Food security and nutrition in the 2016 globalizedeconomy https://www.ifpri.org/ blog/food-security-and-nutrition-2016-globalized-economy.
11. WITS. 2016. World Integrated Trade Solution. Washington, DC: World Bank. http://wits.worldbank.org/default.aspx.
12. Diaz-Bonilla, Eugenio. December 2013. Agricultural Trade and Food Security: Some Thoughtsabout a Continuous Debate http://e15initiative.org/publications/agricultural-trade-and-food-security-some-thoughts-about-a-continuous-debate.