Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 02

02. Шляхи поліпшення діяльності ринку хлібобулочних виробів України
 
О.В. Бокій
Сторінки: 16-25
 
Короткий огляд
Досліджено стан ринку хлібобулочних виробів та визначено основні проблеми його діяльності. Проаналізовано структуру пропозиції на ринку, включаючи не лише підприємства харчової промисловості, а й непромисловий сектор – мережі роздрібної торгівлі, приватні пекарні, виробників фаст-фуду та продукції швидкого випікання, самозабезпечення населення. Розглянуто існуючий стан визначення обсягів “тіньового” ринку хліба та запропоновано власні підходи. Співставлено динаміку ємності ринку хліба і хлібопродуктів та хлібобулочних виробів за різними підходами – нормативним, промисловим, згідно з фактичним споживанням продукції у натуральному та вартісному вимірі. Виявлено, що найбільш динамічно збільшувалася ємність ринку за обсягами реалізації хлібобулочних виробів промисловими підприємствами, відповідно, зменшувалася – за обсягами їх промислового виробництва. Запропоновано шляхи поліпшення діяльності ринку хлібобулочних виробів, що включають в себе заходи із забезпечення його прозорості,  якості та безпечності хлібобулочної продукції, посилення ринкової інфраструктури, розвитку сільських територій та ін.
 
Ключові слова: ринок хлібобулочних виробів, ємність ринку, “тіньовий” ринок хліба, прозорість ринку, пропозиція, споживання, поліпшення діяльності ринку
 
Бібліографія
1. Васильченко, А.Н. Некоторые особенности функционирования рынка хлеба в Украине / А.Н. Васильченко. // Хранение и переработка зерна. – №3 . – 2013. – С. 15-17.
2. Мостенська, Т. Л. Визначення обсягу тіньового ринку хліба / Т. Л. Мостенська // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Секція 2. "Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу". 4 лист. 2015 р. / Інститут продовольчих ресурсів НААН України. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2015. – С. 21-23.
3. Навольська, Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба та хлібобулочних виробів Тернопільського регіону / Н.В. Навольська [електронний ресурс]. – Режим доступу:global-national.in.ua/…/2139-navolska-n-v-doslidzhennya-ri.. – С.163-167.
4. Ралко, О. С. Дослідження ринку хліба та хлібобулочних виробів України /О.С.Ралко // Проблеми науки. – 2012. – № 8. – С. 39-44.
5. Ємність внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства: монографія [О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук, О. В. Боднар, Є. А.Михайлов]; за ред. О. М. Шпичака. – К.: «ННЦ «ІАЕ», 2013. 180 c.
6. Боднар, О. В. Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні / О.В.Боднар, А. Л. Педорченко // Економіка АПК. 2015. № 3. С. 51-60 Боднар О.В. Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні / О. В. Боднар, А. Л. Педорченко // Економіка АПК. – 2015. – № 3. С.51-60.
7. Buckley, M. The convenience food market in Great Britain: Convenience food lifestyle (CFL) segments / M. Buckley, C. Cowan., M. McCarthy. Available at: http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S01956663070027.
8. Peter, E. Recent trends in the food trade sector of Hungary, the example of the lake Balaton resort area / E. Peter, M. Weisz // Central European Agriculture. Csientific journal in agriculture. 2006, 7 (3), p.401-408.
9. Бокій, О.В. Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України / О. В. Бокій // Економіка АПК. – 2016. – № 1. – С. 48–55.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.
11. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення /Постанова КМУ № 656 від 14.04.2000. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656–2000–%D0%BF.
12. Бокій, О.В. Гармонізація понятійного апарату в системі управління ринком хлібобулочних виробів / О.В. Бокій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – 2017. – № 4 (09) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/9_2017/06.pdf.
13. Petrenko V., Liubich V., Bondar V. 2017. Baking quality of wheat grain as influenced by agriculture systems, weather and storing conditions. Romanian agricultural research. Vol. 34. – p. 69–76.
14. Шпичак, О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2015. – № 6. – С. 85 – 95.