Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 03

03. Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області
 
Н.І. Бурлака
Сторінки: 26-32
 
Короткий огляд
Агропромисловий комплекс Вінницької області є однією зі сфер економіки, яка перетворилась на базову галузь, що, фактично, за рахунок нарощування експорту продукції утримала економіку області від послаблення в період кризи і в найближчій перспективі має забезпечити формування продовольчої безпеки та, відповідно, експортного потенціалу для виведення економіки на новий рівень розвитку. Вінницька область має стратегічно вигідне економіко-географічне положення. Тенденція зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області має стабільний, зростаючий напрям. Впродовж останніх років підприємства області суттєво розширюють зовнішньоторговельні зв’язки із господарюючими суб’єктами з інших країн. Зовнішньоторговельні операції з товарами здійснюються з партнерами більш ніж 130 країн світу. Значний потенціал сільськогосподарської, харчової, легкої та деревообробної галузей потенційно створює гарні перспективи розвитку експортної діяльності. Але реалізація експортного потенціалу регіону залежить, серед іншого, від активної позиції бізнесу області, а також ефективності та послідовності зусиль місцевої влади, спрямованих на створення сприятливих для розвитку підприємницької діяльності умов в цілому та експорту зокрема.
 
Ключові слова:економічний розвиток, експорт продукції, зовнішньоекономічна діяльність, торгові партнери, товарна структура, потенціал
 
Бібліографія
1. Денисюк О.М. Зовнішня торгівля Вінницької області: сучасний стан та потенційні шляхи розвитку / О.М. Денисюк // «Ефективна економіка». – 2015. – № 11. – [Електронне фахове видання] – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=4479.
2. Експортний профіль Вінницької області (2016-2017 роки) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.slideshare.net/IER_Kyiv/20162017-79632652.
3. Балтремус, О.М. Аналіз експортного потенціалу агропромислових підприємств Вінницької області / О.М.Балтремус // Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, 8 грудня 2016 р. – С. 142-143.
4. Гужва, І.Ю. Перспективи розвитку зовнішньоторговельної сфери національної економіки України / Ю.І. Гужва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – №5. – С. 44-56.
5. Калетнік, Г.М. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників / Г.М. Калетнік, Н.В. Пришляк // Економіка АПК. – 2010. – №8.– С. 52-55.
6. Кашуба, Ю.П. Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС / Ю.П.Кашуба // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 70-74.
7. Аналітична довідка за січень-червень 2017 року щодо соціально-економічного розвитку Вінницької області / Офіційний сайт / [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.vin.gov.ua.
8. Головне управління статистики у Вінницькій області / Офіційний сайт / [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.vn.ukrstat.gov.ua.