Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 04

04. Формування доданої вартості у молокопродуктових ланцюгах
 
О.М. Варченко, Д.Ф. Крисанов
Сторінки: 33-43
 
Короткий огляд
В статті проаналізовано основні фактори, технології отримання сировини і молочних продуктів та ступінь концентрації виробництва, які впливають на величину й структуру доданої вартості, що створюється в молокопродуктових ланцюгах. Систематизовано ключові чинники, розкрито доцільність й економічну ефективність запровадження сучасних технологій в усіх ланках і секторах молочного виробництва з метою створення високої доданої вартості. На прикладі різних типів господарств підтверджено положення про ключову роль кормового ланцюга у формуванні доданої вартості в молочнотоварних фермах промислового типу у порівнянні з сімейними молочними фермами.
 
Ключові слова: додана вартість, актори молокопродуктових ланцюгів, природні та біохімічні чинники, конверсія кормів у молоко
 
Бібліографія
1. Бородіна, О.М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження / О.М. Бородіна // Економіка і прогнозування. 2014. №2. С. 73-84.
2. Крисанов, Д.Ф. Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови / Д.Ф. Крисанов, О.М. Варченко // Економіка і прогнозування. 2017. – д №1. С.72- 91.
3. Fischerand C. Agri-Food Chain Relationships / C. Fischerand, M.  Hartmann. - CAB International, Oxford, 2010. – 300 pp.
4. FAO. 2014. Developing sustainable food value chains – Guiding principles. Rome. URL: http://www.fao.org/3/a-i3953e.pdf.
5. Chandrasekaranand N. Agribusiness Supply Chain Management / N. Chandrasekaran, G. Raghuram. – New York: CRC Press, Boca Raton, FL, 2014. – 700 pp.
6. Про ефективність тваринництва і кормовиробництва. Інтерв’ю з керівником департаменту с.-г. виробництва з тваринництва агропромхолдингу «Астарта-Київ» Ельманом Оруджовим. Молоко і ферма. 2017. №1(38). С. 20-26.
7. Музиченко, Я. «Американські гірки» молочного виробництва / Я. Музиченко // Молоко і ферма. 2017. №1(38). С. 6-13.
8. Іваненко, В.О. Додана вартість як об’єкт аналізу статистичної звітності промислових підприємств з виробництва продукції / В.О.Іваненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 1(22). С.122-130.
9. URL: http://businessviews.com.ua/ru/studies/id/11-zhirnyh-faktov-ob-ukrainskom-podsolnechnom-masle-1236/.
10. URL: http://minagro.gov.ua/node/21961.
11. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва/за ред. В.В. Адамчука, М.І.Грицишина. Київ: Аграрна наука, 2012. 416 с.
12. Юзыч, Мария. Технопрорыв в семейном производстве молока / Мария Юзыч // URL: Latifundist.com.
13. Світові ціни на молоко. Сайт MilkUA.info. URL: http://milkua.info/uk/world-milkprices/index?page=1.
14. Бойко, Юлия. Молочные реки агрохолдингов. Породы молочного скота в МХП / Юлия Бойко // URL: Latifundist.com.
15. Зарицька, О. Корівник щасливих корів / О. Зарицька // Молоко і ферма. 2017. №4 (41). С. 44- 47.