Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 05

05. Реформування земельних відносин: міжнародний досвід
 
А.А. Дюк
Сторінки: 44-49
 
Короткий огляд
За останні сто років в Україні проводять вже не першу аграрну реформу, але з них жодної результативної. Право власності – це право володіти, користуватися і розпоряджатися. Якщо хоч одна з цих трьох прав власності не працює, то і власності немає, і земельне питання, як і раніше, не вирішене.
Запроваджуючи ринок землі, Україна має обирати між високоефективним сільським господарством або «соціальним» селом. Про це свідчить міжнародний досвід держав, що постійно згадуються як приклад, – Росії, Молдови, Грузії, країн Прибалтики, Польща, Угорщини та Бразилії. В кожній з цих країн приватна власність та ринок землі були сформовані з певною метою – або забезпечити високий рівень сільськогосподарського виробництва, або розробити механізм соціального захисту населення, що проживає в сільській місцевості. На жаль, ці дві мети дуже складно поєднати [4]. Проблемою запровадження моделі реформи ринку землі України ставлять не просте запитання між моделями яких країн обрати? Ми, вважаємо, що для українського ринку землі має бути сформована власна модель реформи, яка буде відповідати специфіці території сільських угідь, умовам господарювання та поєднання інтересів сільського населення, власника господарства та інтересів держави та, найголовніше, дасть можливість уникнути недоліків в процесі реформування ринку землі, що зумовило актуальність дослідження. Модель ринку землі окремої країни обумовлює саме ті умови господарювання, які дають можливість ефективно діяти в даній країні. Але не можна забувати про міжнародні стандарти умов формування ринку землі.
 
Ключові слова: ринок землі, державне регулювання, реформування, моделі реформування, міжнародний досвід
 
Бібліографія
1. Адуков Р.Х. Аграрные реформы в России и Германии: итоги, проблемы и перспективы / Р.Х. Адуков // Международный сельскохозяйственный журнал. – №6. – 2004. – http://www.adukov.ru/ images/address.png/.
2. Бережний Я. В. Посткризова неспроможність ринку як передумова державного управління економікою / Я. В. Бережний // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Організованість як ефективність державного управління». – Т. ХІ, вип. 168, ч.1. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 62–73.
3. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічні обґрунтування та напрями впровадження: монографія / С. О. Кравченко – К.: НАДУ, 2008. – 296 с.
4. Канеман Д. Рациональный выбор, ценности и фреймы / Д. Канеман, А. Тверски // Психологический журнал. – 2003. – Т.24. – № 4. – С. 31-42.
5. Романовська О. Міжнародний досвід земельної реформи / О. Романовська // Проект «Популярна економіка: моніторинг реформ». – 2013 – №11– С.1 – 26.
6. Пропозиція – Головний журнал з питань агробізнесу http://propozitsiya. com/ua/zemelna-reforma-potribna-lyudyam-ne-okremym-osobam-yaki-pryhovani- za-shemamy.
7. Хусаинов Р.З. Особенности управления реформированием сельского хозяйства региона в стабилизирующейся экономике: диссертация к.е.н.: 08.00.05 / Р.З. Хусаинов; [Место защиты: Удмурт. гос. ун-т]. – Уфа, 2008. – 184 с.