Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 06

06. Оцінка ефективності національної продовольчої безпеки у міжнародному контексті: інноваційний аспект
 
О.В. Коваленко
Сторінки: 50-69
 
Короткий огляд
Новий етап інтеграційних процесів і посилення глобальної конкуренції обумовлює якісні зміни в світовому економічному устрої та глобальному управлінні, що змушує країни коригувати стратегії свого розвитку, а також принципи і механізми регулювання економічних процесів. Передусім, це стосується продовольчої безпеки та подолання проблеми голоду, як на глобальному, так і на національному рівні. В зв’язку з цим, пропоноване дослідження спрямоване на виявлення особливостей методологічного підходу щодо оцінки глобальної продовольчої безпеки та оцінку стану вирішення глобальної продовольчої проблеми. Основною метою статті є обґрунтування місця України у цьому процесі. В статті представлено результати дослідження динаміки індикаторів продовольчої безпеки за методологією ФАО, які характеризують чотири прояви продовольчої безпеки: наявність, доступність, стабільність, використання продовольства. Значний обсяг аналітичної інформації, отриманої на основі розрахунків понад 20-ти індексів, дали можливість оцінити стан продовольчої безпеки в Україні в міжнародних порівняннях і зробити відповідні висновки. Зокрема, найбільшу загрозу продовольчій безпеці України створює політична нестабільність і, взаємопов'язані з нею, підвищення цін, зниження платоспроможності населення, низька якість харчування.
 
Ключові слова: продовольча безпека, проблема голоду, індикатори продовольчої безпеки, інноваційний підхід
 
Бібліографія
1. Борщевский, П. Продовольственная безопасность страны: состояние и тенденции / П. Борщевский, Л. Дейнеко // Развитие государства. – 2000. – № 1-6. – С. 66-73.
2. Саблук, П. Т. Продовольча безпека України / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В.І.Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 3-7.
3. Концепція економічної безпеки України. – К.: Ін-т. екон. прогнозування; кер. проекту В.М.Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.
4. Калетнік, Г. М. Місце і роль продовольчої безпеки у формування економічної безпеки України / Г.М. Калетнік, Г.О.Пчелянська // БізнесІнформ. – 2014 – № 2. – С. 30-34.
5. Лукинов, И.И. Продовольственная безопасность и ее острота в мировом измерении / Экономика АПК // И.И. Лукинов. – 2001. – №4. – С. 33–36.
6. Мостенська Т.Г. Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки / Т.Г. Мостенська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. Том 20. – 2014. – С. 87-97.
7. Панасюк Б.Я. Вибрані твори. Том сьомий / Б.Я. Панасюк. – К.: Хай–Тек Прес, 2004. – 416 с 
8. Пасхавер Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки / Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 5-12.
9. Сичевський М. П. Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності / М. П. Сичевський // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 6. – С. 11-18.
10. Food security statistics // Available at: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/
11. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р., № 964-IV / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/964-15
12. Всесвітній день продовольства – крихта, що годує людство // http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/vsesv-tn-i-den-prodovolstva-krikhta-shcho-godu-lyudstvo.
13. Food security indicators. (Last updated: 16 December 2016 // Available at: http://faostat3.fao.org/download/D/FS/E); http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/
14. Мировой голод упал ниже отметки в 800 миллионов человек, следующая цель – его полное искоренение // http://www.fao.org/news/story/ru/item/288486/icode.
15. Раціональне харчування в сучасних умовах / http://zdorov.com.ua/nutrition.html.
16. Bilsborough S. and Mann N., Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab., 2006, 16, 129–152 // http://chemport.cas.org/cgi-bin/sdcgi?APP=ftslink&action=reflink&origin=rsc&version=1.0&coi=1:CAS:528:DC%2BD28XksFSru7s%3D&md5= 5401f3fb006dbb9c874fc 76b1dcba984.
17. Dietary protein intake and human health (2016) // http://pubs.rsc.org/is/ content/articlehtml/2016/fo/c5fo01530h.
18. Недоїдання відображає брак енергії їжі для підтримки нормальної повсякденної діяльності, залежить від кількості їжі, доступності та її розподілу (Global Monitoring Report 2015, World Bank).
19. Food Statistics Pocketbook 2015 / Department for Environment, Food and Rural Affairs // https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/526395/foodpocketbook-2015update- 26may16.pdf.
20. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2014. Улучшение благоприятной среды для продовольственной безопасности и питания. Рим. ФАО // http://www.fao.org/3/a-i4030r.pdf.
21. Комиссия по росту и развитию. 2008. Доклад о росте: стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития. Вашингтон, округ Колумбия. Всемирный банк // http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/ 489960-1338997241035/Growth_ Commission_Final_Report_Russian.pdf.
22. World Economic Outlook Database-April 2016, International Monetary Fund. Accessed on 12 April 2016 // https://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2017/01/ weodata/ index.aspx.
23. Світові ціни на продовольство виросли на третину // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.experts.in.ua/inform/news/detail.php?ID=86928
24. Світові ціни на продовольство зросли до рекордного рівня за 1,5 року // http://dt.ua/ECONOMICS/svitovi-cini-na-prodovolstvo-zrostayut-rekordnimi-za-chotiri-roki-tempami-213105_.html.
25. Площадь орошаемых земель в Украине за 25 лет уменьшилась более чем на 70% /http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-znachitelno-umenshilas-ploshad-roshaemyh-zemel-372835.
26. Волатильность цен и продовольственная безопасность. Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности, Рим, 2011 г. / http://www.fao.org/ 3/a-mb737r.pdf.
27. Measuring Food Security and Nutrition: Technical Assessment and User’s Guide // http://www.fao.org/ fileadmin/user_upload/fsin/docs/1_FSIN-TWG_UsersGuide_12June2016. compressed.pdf