Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 10

10. Харчова промисловість України: національний та глобальний вимір сучасної динаміки
 
О.Б. Шмаглій
Сторінки: 90-97
Короткий огляд
Визначено особливості розвитку харчової промисловості України у координатах національного та глобального вимірів. Здійснено емпіричний аналіз та аналітичну оцінку кризової динаміки розвитку харчової промисловості. Встановлено,що економічна криза 2014-2016 рр. призвела до втрати Україною 16% свого ВВП, рівень середньої заробітної плати знизився на 26%, купівельна спроможність населення значно скоротилася, ціни на харчові продукти зросли на 64%, фізичний обсяг продовольчого споживання в розрахунку на одну особу скоротився на 7%, особливо, на продукцію тваринницького походження – на 11%. Окреслено напрями перспективної динаміки вітчизняної харчової промисловості та вплив на неї сучасних тенденцій світового продовольчого ринку.
 
Ключові слова: харчова промисловість, кризова макроекономічна динаміка, низька купівельна спроможність, норма споживання у національному ВВП, формування антикризової динаміки купівельної спроможності населення, світове виробництво харчових продуктів та продовольства, зростання диференціації продуктивності праці у сфері світового виробництва харчових продуктів
 
Бібліографія
1. Пасхавер, Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки. / Б.Й.Пасхавер // Економіка АПК. – 2014. № 4. – С. 5-12.
2. Закревська, Л.М. Роль глобалізації у розв’язанні продовольчої проблеми // Л.М.Закревська // Продовольчі ресурси:  зб.наук.праць. Серія: Економічні науки. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. № 3. – С.33 – 38.
3. Юзефович, А.Е. Продовольчі ресурси і соціальний прогрес. / А.Е. Юзефович // Продовольчі ресурси: зб.наук. праць. Серія: Економічні науки. К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. №3. – С. 27 – 33.
4. Народне господарство Української РСР у1990 р. – Статистичний щорічник // Міністерство статистики Української РСР. – К., 1991. – 496 с.
5. Народне господарство Української РСР у 1985 р. Статистичний щорічник. – К., 1986. – С. 285.
6. Офіційний сайт Держстату України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://.www.ukrstat.gov.ua.
7. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2015 р. – Статистичний збірник // Державна служба статистики України. – К., 2016. – 444 с.
8. Зовнішня торгівля України товарами і послугами у 2015 р. – Статистичний збірник // Державна служба статистики України. – К., 2016. – 156 с.
9. Валовий внутрішній продукт за 2015 р. – Статистичний збірник // Державна служба статистики України. – К., 2016.
10. Looking ahead in world food and agriculture: perspectives to 2050/ Edited by P.Conforty. FAO 2011. – p. 560.
11. FAO Statistical Yearbook – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf.
12. The World Bank (2016), News of Ukraine’s economy, April 1st, 2016.
13. Statistical Abstract of the United States 2016. The National Data Book. Bernan.
14. UN statistics database on commodities trade (UN Comtrade, 2016) and the World Bank, World’s development indices, 2016.
15. IMF statistics database “Perspectives of the world economy”, April 2016.