Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 11

11. Ключові аспекти забезпечення якості молока у молокопереробній галузі
 
Н.С. Юрченко
Сторінки: 98-105
 
Короткий огляд
В статті досліджено ключові фактори впливу на показники забезпечення якості і безпечності молока та молочних продуктів. Здійснено аналіз рівня та якості вітчизняного закупівельного молока, визначено обсяги його закупівель за регіонами. Проведено порівняльний аналіз кількості українських корів з їх кількістю в країнах ЄС, станом на 2016 р., та визначено рівень їх продуктивності.
У статті зазначено закони та нормативно-правові документи, що регламентують правові та організаційні основи забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів в Україні, порівняно їх з основними документами, чинними у законодавстві ЄС, зроблені висновки щодо рівня та використання гармонізації національних стандартів з міжнародними нормативними документами.
 
Ключові слова: якість, забезпечення, кількість, галузь, молоко, закони, нормативно-правові акти
 
Бібліографія
1. Скуртол, С. Д. Управління якістю продукції молокопереробних підприємств. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. ПП «Рута». – 2012.– с.18.
2. Бондаренко, В. М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки в Україні / В.М.Бондаренко // Пропозиція АПК. – 2008.– №5.– с.61-64.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Офіційний сайт Продовольчої та сільськогосподарської організації об’єднаних націй. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fao.org/home/ru/
5. Руда, Т. П. Управління виробничими ризиками молокопереробних підприємств. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».– 2012.– с.20.
6. Василенко, О. М. Розвиток молочного скотарства в контексті інтеграції України у світову економіку / О. М. Василенко// Економіка АПК. – 2008.– №2.– с.34-36.