Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 12

12. Методологічні аспекти дослідження циклічності розвитку економіки України та галузей харчової промисловості
 
Л.О. Ященко
Сторінки: 106-114
 
Короткий огляд
В статті описано алгоритм побудови індикатору ділового клімату в SPSS та графіка "Дослідження бізнес-циклу" в MS Excel. Визначено періоди фаз бізнес-циклу на базі скоригованого за допомогою фільтра Ходріка-Прескота індикатору ділового клімату для економіки України за період з 3 кварталу 2002 року по 2 квартал 2017 року. А також проаналізовано основні макропоказники для кожної фази бізнес-циклу та основні показники розвитку галузей харчової промисловості. В результаті чого на державному рівні запропоновано низку заходів для покращення ефективності діяльності вітчизняних підприємств.
 
Ключові слова: індикатор ділового клімату, бізнес-цикл, фільтр Ходріка-Прескота, фази бізнес-циклу, графік "Дослідження бізнес-циклу", інвестиційна привабливість, репутація країни
 
Бібліографія
1. Современный экономический словарь/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.Стародубцева. – 6-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.
2. Пугачова, М. В. Нові  інструменти  вимірювання  бізнес-цикла  / М.В. Пугачова //  Статистика України. – 2012. – № 3. – с. 35-43.
3. Пестова, А. Предсказание поворотных точек бизнес-цикла: помогают ли переменные финансового сектора? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forecast.ru_ARCHIVE/Analitics/Pestova/ pestova7-13.pdf.
4. Pieter Vlag, Geert Bruinooge, Kees Zeelenberg, Symon Algera, Ben van Cleef Tracing and explaining business cycles, a factsheet with rapid estimates [електронний ресурс]. – режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2009/ottawa/ac188-s411.pdf
5. The joint harmonized EU program of business and consumer surveys: user guide. – Brussels: European commission, directorate general for economic and financial affairs, 2014 [електронний ресурс]. – режим доступу: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_ indicators/ surveys/documents/bcs_user_guide_en.pdf.
6.Методика розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного спеціального стандарту поширення даних міжнародного валютного фонду, затверджена наказом Держстату від 30.12.2014 №411. – 56 с.
7. Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. – Спб.: Питер, 2013. – 416 с.
8. Report: the economic climate tracer. A tool to visualise the cyclical stance of the economy using survey data [електронний ресурс]. – режим доступу: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/studies/economic_ climate_tracer_ en.pdf.
9. Статистический анализ статистических наблюдений [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.sngmuslims. com/etot-kriteriy-osobenno-udoben.html.
10. Базилевич, В. Д. Політична теорія: політекономія [електронний ресурс]. – режим доступу: http://pidruchniki.ws/ 1753060739985/politekonomiya/klasifikatsiya_ekonomichnih_tsikliv_trivalistyu_harakteristika_ seredni_tsikli_fazi.
11. Nilsson, R. Business tendency surveys in oecd cou.ntries methodological review [електронний ресурс]. – режим доступу:http://www.eclac.cl/deype/noticias/noticias/ 4/8874/ oecd21.pdf.