13. Дослідження процесу вимивання крохмалю з картоплі у технології функціональних картоплепродуктів
 
Г.М. Бандуренко, М.Г. Писарєв 
Сторінки: 115-119
 
Короткий огляд
Досліджено процес вимивання крохмалю з картоплі різними способами, з метою оптимізації та інтенсифікації процесу. Запропоновано комбінований спосіб вимивання крохмалю водою із застосуванням амілолітичних ферментів. Досліджено технологічні параметри сушіння картоплі. Розроблено технологію функціонального сушеного напівфабрикату із зниженим вмістом крохмалю. Запропоновано способи його використання.
 
Ключові слова: крохмаль, картопля, сушений продукт, напівфабрикат, якість
 
Бібліографія
1. Мглинец, А.И. Справочник технолога общественного питания / А.И. Мглинец, Г.Н. Ловачева, Л.М. Алешина и др. – М.:Колос, 2000. – 416 с.: ил.
2. Витол, С.И. Введение в технологи продуктов питания / И.С. Витол, В.И. Горбатюк, Э.С. Горенков, Н.Г. Ильяшенко, Д.В.Карпенко, А.В. Коваленок, А.А.Кочеткова, Н.Д. Лукин, Е.М. Мельников, А.П. Нечаєв, Г.А. Панкратов, Ю.И. Сидоренко, В.А. Тутельян, Т.Б. Циганова, В.Г. Щербаков. – М.: ДеЛи плюс, 2013. – 702 с.: ил.
3. Синха, Н.К. Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной продукции / Синха Н.К., Хью Н.Г. – М.:СПб. Профессия, 2013. – 896 с.
4. Зоря, О.П. Сучасні аспекти підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції / О.П. Зоря // Вісник Харківського технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 71. Харків: ХНТУСГ, 2008. – С.154-160.
5. Кузнецова, Л.В. Основы консервирования и технохимконтроль / Кузнецова Л.В., Доброскок Л.П., Тимофеева В.Н. – Минск: Вышейшая школа, 2012.
6. Бондарчук, А.А. Картопля: вирощування, якість, збереженість / А.А. Бондарчук, В.А. Колтунов, О.А. Кравченко та ін. – Київ: КИТ, 2009. – 232 с.:іл.
7. Флауменбаум, Б.Л. Основы консервирования пищевых продуктов / Б.Л.Флауменбаум, С.С. Танчев, М.А. Гришин. – М.: Агропромиздат, 1986. – 494 с. – (Учебники и учеб. пособия для высших учебных заведений).
8. Загибалов, А.Ф. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества продукции / А.Ф. Загибалов, А.С.Зверькова, А.А. Титова, Б.Л. Флауменбаум – М.: Агропромиздат, 1992. – 352 с.
9. Гореньков, Э.С. Технология консервирования / Э.С. Гореньков, А.Н. Горенькова, Г.Г. Усачева – М.: Агропромиздат, 1987. – 351 с.

naas logo mes logo