17. Особливості застосування ДСТУ 4450:2005 «Консерви мясні. М’ясо тушковане. Технічні умови» до контролю якості продукції, що приймається на зберігання Держрезервом України
 
О.С. Гавриленко, О.М. Заславський, О.М. Козич, Т.В. Нестерчук, О.О. Веліканов
Сторінки: 144-149
 
Короткий огляд
Великий об’єм консервів «М'ясо яловиче тушковане» різних виробників був досліджений на відповідність обов’язковим показникам якості, що визначені ДСТУ 4450:2005. На основі практичних досліджень було показано, що деякі положення ДСТУ 4450 застарілі і потребують конкретних термінових змін та доопрацювань задля збереження харчової безпеки країни.
 
Ключові слова: ДСТУ 4450, м’ясні консерви, м'ясо тушковане, м'ясо яловиче, показники якості
 
Бібліографія
1. Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия: ГОСТ 32125-2013. – [чинний від 01-07-2014]. – М: Стандартинформ, 2013. – 16 c. (Міждержавний стандарт).
2. Boutten, B. Quantification of soy proteins by association of immunohistochemistry and video image analysis / B. Boutten, C.Humbert, M. Chelbi, P. Durand, D. Peyraud // Food and agricultural immunology. 1999. №11. P.51-59.
3. Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень: [Постанова Кабінету міністрів: від 14 червня 2002 р. № 833] // Офіційний вісник України. – 2002. – №25, стор.9, с. 1207.
4. Консерви м`ясні. М’ясо тушковане. Технічні умови: ДСТУ 4450:2005. [чинний від 01-07-2006]. К: Держспоживстандарт України, 2006. – 16с. – (Національний стандарт України).
5. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ ISO/IES 17025:2006. [чинний від 01-07-2007]. К: Держспоживстандарт України, 2007. – 32 с. – (Національний стандарт України).
6. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) / В. Г Черкасов, І.І.Бобрик, Ю.Й. Гумінський, О.І. Ковальчук. Вінниця: Нова книга, 2010. – 392 с.
7. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»: (офіц. текст: за станом на 05.07.2017) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998. № 19, с. 98.

naas logo mes logo