Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 30

30. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects to search bioactive strains (Молочнокислі бактерії: мікробіологічні та функціональні аспекти пошуку біологічноактивних штамів)
 
О.В. Науменко 
Сторінки: 235-243
 
Короткий огляд
Застосовано сучасні методологічні підходи та відібрано штами молочнокислих бактерій Lactobacillus сasei, Lactobacillus аcidophilus і Streptococcus thermophilus з високим рівнем біологічної активності, перспективні у виробництві функціональних молочних продуктів. Визначено високий біологічний потенціал обраних культур молочнокислих бактерій, який здатний забезпечити стабільність технологічних процесів і основних характеристик бактеріальних агентів і їх ферментованих продуктів. У дослідах in vitro показано, що селекціоновані штами характеризувались цінними промисловими властивостями, а саме: здатністю знижувати рівень холестерину та лактози під час розвитку в молоці, були стійкими до вірулентних бактеріофагів і до агресивних сполук шлункового тракту, проявляли високу антагоністичну та адгезивну активність. На підставі досліджень було складено технологічні паспорти штамів, проведено депонування штамів в Національній колекції промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології та вірусології ім. Заболотного Національної академії наук України.
 
Ключові слова: лактобактерії, селекція, адгезивна активність, холестерин, вірулентний бактеріофаг
 
Бібліографія
1. Lantinen S. Lactic acid bacteria microbiological and functional aspects. Fourth edition / S.Lantinen, A. Ouwehand, S. Salminen, A. Wtight // СRC Press New RC Press: New York. – 2012. – Pp. 2-13.
2. Poltavs’ka O. A Screening of strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria for probiotic properties / O. A. Poltavs’ka, N.K.Kovalenko, Ì. G. Uspens’kij // Mіkrobіologіya і bіotekhnologіya. – 2011, N 1. – Рp. 6-16.(In Ukrainian).
3. Gudkov A.V. Syirodelie: tehnologicheskie, biologicheskie i fiziko-himicheskie aspektyi / A. V. Gudkov. – Moskva: Deli print, 2004. – 250 р. (In Russian).
4. Marcу M. Bacteriophages and dairy fermentations / M. Marcу, S.Moineau, A.Quiberoni // Bacteriophage. – 2012. – V. 2, N 3. – Pp. 149-155.
5. Lapach S.N. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Excel/ S.N. Lapach, A.V.Chubenko, P.N.  Babich– Kiev: Morion, 2001. – 408 р. (In Russian).
6. Єresko G. O. Acid resistance of industrial strains of lactic acid bacteria / G. O.Єresko, N. F.Kіgel, G. V. Zhogan // Vіsnik agrarnoї nauki. 2003, N 5. Рp. 66-68. (In Ukrainian).
7. Bos R. Physico-chemistry of microbial adhesive interactions – its mechanisms and methods for study / R.Bos, van der Mei H., H.Busser // FEMS Microbiol. Rev. – 1999. – V. 23, N 2. – Pp. 179-230.
8. Maruško Û. V. Study microbial coenosis tonsils of healthy and sickly children / Û.V.Maruško, Kigel’ N.F., A.M.Rožanskaâ, N.M.Žolobak // Mikrobiol. žurnal. – 1999. – V.61, N 2. – Рp. 74-78. (In Ukrainian).
9. Brashears M. Bile salt deconjugation and cholesterol removal from media by L. casei/ M. Brashears, S.Gilliland, L.Buck  // J.Dairy Sci. – 1998. – V. 81, N 8. – Pp. 2103-2110.
10. Garneau J. Bacteriophages of lactic acid bacteria and their impact on milk fermentations / J.Garneau, S.Moineau // Microbial Cell Factories. – 2011. – V. 10, N 2. – Pp. 1-10.
11. Pirog T.P. Zagalna mIkrobIologIya. – K.:NUHT. – 2004. – 471 р.