Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 31

31. Вплив технологічних факторів на в’язкість житнього сусла
 
С.Т. Олійнічук, Н.В. Процан, Л.В. Ткаченко
Сторінки: 244-248
 
Короткий огляд
У статті наведено результати досліджень щодо впливу технологічних факторів на в’язкість житнього сусла під час підготовлення його до спиртового зброджування. Показано результати досліджень та визначено оптимальні технологічні параметри (ступінь подрібнення зерна жита, температуру і тривалість гідро-ферментативного оброблення замісу). Доведено, що визначені технологічні фактори мають суттєвий вплив на реологічні показники житнього сусла і дають змогу покращити роботу ферментів α-амілазної дії та інтенсифікувати процес гідро-ферментативного оброблення, що підтверджують показники дозрілої бражки.
 
Ключові слова: в’язкість, дозріла бражка, житнє сусло, жито, заміс
 
Бібліографія
1. Шиян, П. Л. Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика [Текст]: моногр./ П.Л. Шиян, В.В.Сосницький, С. Т. Олійнічук. – К.: ВД «Асканія», 2009. – 424 с .
2.Технологія спирту / В.О. Марінченко, В.А. Домарецький, П.Л. Шиян та ін.; ред. В.О. Марінченка. – Вінниця: Поділля-2000, 2003. – 496 с.
3. Корольков, И.И. Перколяционный гидролиз растительного сырья / И.И.Корольков – М.: Лесная пром-сть, 1978. – 216 с.
4. Петрухин, И.В. Корма и кормовые добавки / И.В. Петрухин. – М.: Росагропромиздат, 1989. –158 с.
5. Воробьёва, Г.И. Сравнение продуктов из пшеничных и ржаных отрубей/ Г.И.Воробьёва, В.И. Сушкова // Комбикорма. − 2001. – №7. – С.15-19.
6. Сушкова, В.И. Исследование оптимальных параметров процесса сернокислотного гидролиза некондиционного зерна / В.И. Сушкова, А.В. Баранова // Химическая технология. − 2004. – №1. – С. 87-93.
7. Сушкова, В.И. Оптимизация режимов переработки водной пульпы отрубей на кормовую белковую добавку / В.И.Сушкова // Кормопроизводство. − 2004. – №2. – С. 91-96.
8. Полыгалина, Г.В. Технохимический контроль спиртового и ликероводочного производства / Г.В. Полыгалина. − М.: Колос, 1999. − 316 с.