Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 32

32. Визначення харчової цінності молочних продуктів: сучасні погляди та методичні рекомендації
 
І.О. Романчук, А.В. Мінорова, Л.О. Моісеєва, Н.Л. Крушельницька.
Сторінки: 249-254
 
Короткий огляд
На підставі аналізу бази нормативних документів авторами досліджень актуалізовано проблему методичного забезпечення виробників рекомендаціями стосовно розрахунку поживної  та енергетичної цінності молочних продуктів. Запровадження уніфікованих правил маркування характеристик продукту, які надають йому корисних властивостей для здоров’я людини, забезпечить споживачів достовірною інформацією та запобігатиме недобросовісній конкуренції. Відмічена необхідність гармонізації національних нормативних документів відповідно до рекомендацій Codex Alimentarius.
 
Ключові слова: молочні продукти, поживна цінність, енергетична цінність, характеристики продукції, маркування
 
Бібліографія
1. Покровский, А.А. О биологической и пищевой ценности продуктов питания / А.А. Покровский // Вопросы питания. – 1975. – №3. – С. 25-39.
2. Robin A McGregor, Sally D Poppitt.  Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence / Nutrition & Metabolism December 2013, 10:46   for future research. Adv Nutr. 2011, 2 (5): 396-407.
3. Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2212:2003. – [Чинний від 2004-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 22с. – (Національний стандарт України).
4. Горбатова, К.К. Химия и физика молока / К.К. Горбатова – СПб.: ГИОРД, 2003.- 288 с.
5. Химия пищи. Книга 1: Белки: структура, функции, роль в питании / И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Н.И. Дунченко и др. В 2 кн. Кн.1. – М.: Колос, 2000. – 384 с.
6. Тамим, А.Й. Йогурт и другие кисломолочные продукты/ А.Й. Тамим, Р.К.Робинсон Перевод с англ. под науч. ред. Л.А.Забодаловой // Санкт-Петербург: Из-во «Профессия», 2003.- 661 с.
7. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, №19, ст.98.
8. Технічний Регламент щодо правил маркування харчових продуктів //Офіційний вісник України від 25.02.2011 – 2011 р., №12, ст. 144, стаття 540.
9. Скурихин, И.М. Химический состав пищевых продуктов: довідник / И.М.Скурихин – М: Агропромиздат, 1987 – 360 с.
10. GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING (CAC/GL 2-1985) // http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk.