Продовольчі ресурси 2017 рік Випуск № 9 Стаття 33

33. Загашування вапна цукровмісними розчинами: недоліки та переваги
 
С.В. Ткаченко, Т.В. Шейко, Л.М. Хомічак, Л.М. Вєрченко
Сторінки: 255-259
 
Короткий огляд
В статті наведено основні вимоги до якості вапняного молока за гасіння цукровмісними розчинами. Представлено інформацію щодо розчинності вапна у цукровмісних розчинах та наведено залежності розчинності вапна від концентрації цукрози та температури. Показано залежність швидкості загашування вапна від температури та режиму випалу вапняку.
 
Ключові слова: вапно, вапняне молоко, загашування, «промої», цукровмісні розчини, розчинність
 
Бібліографія
1. Гусарук, Т. С. Вимоги цукрового виробництва до технологічних властивостей вапняного молока / Т. С. Гусарук, Л.М.Вєрченко, Л. М. Хомічак // Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України, 21–23 березня 2007 р. – 2007. – С. 183–187.
2. Штангеєв, К.О Отримання вапна та сатураційного газу [Електронний Ресурс]: Звіт проекту «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України», що виконується Агенством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки Глобального Екологічного Фонду / К.О. Штангеєв – К.: ЮНІДО, 2015. – 61 с. – Режим доступу:
http://www.reee.org.ua/download/trainings/%D0%A2%D0%9C_5_%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
3. Силин П.М. Технология сахара: учебник / П.М. Силин – М.: Пищевая пром., 1967. – 63 с.
4. Бобровник, Л.Д. Физико-химические основы очистки в сахарном производстве / Л.Д. Бобровник – Киев: Выща школа, 1994. – 255 с.
5. Бобровник, Л.Д. Сахараты кальция: состав и строение / Л.Д. Бобровник, В.М.Логвин, В.Ю. Выговский // Сахар. – 2009. – № 10. – С. 56-60.
6. Перелыгин, В.М. О растворимости гидроксида кальция в водно-сахарных растворах / В.М. Перелыгин, Н.М. Подгорнова, Ю.Н. Сорокина // Сахар. – 2003. – №5. – С.40-42.
7. Лосева, В.А. Растворимость извести в воде и водно-сахарном растворе / В.А.Лосева, И.С. Наумченко, В.М. Перелыгин // Изв. вузов. Пищевая технология. – 1987. – №3. – С.48-50.
8. Головин, П.В. Сахараты и их применение в промышленности / П.В. Головин, А.А. Герасименко, Е.Г. Третьякова. – Киев: АН УССР, 1960. – 235 с.
9. Поляченко, М.М. Растворимость извести в сахарных растворах при разной температуре / М.М. Поляченко // Труды КТИПП им. А.И. Микояна. – 1948. – № 7. – С. 21-24.
10. Производство извести и сатурационного газа на сахарных заводах / [Табунщиков Н.П., Аксенов Э.Т., Гуревич Р.Я., IIIевцв Л. Д.] – М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. – 175 с.
11. Кульнева, Н.Г. Исследование известково-карбонатной системы сахарного производства / Н.Г. Кульнева, А.И. Шматова // Вестник ВГУИТ. – 2012. – №3. – С.157-162.
12. Аксёнов, Э.Т. Разложение сахарозы при гашении извести сахарными растворами / Э.Т. Аксёнов, Л.М. Верченко // Пищевая пром. – 1977. – № 2. – С. 20-22.
13. Вашатко, Д. Влияние содержания сахара в известковом молоке на очистку сахарного сока / Д. Вашатко // La sucrerie belge. – 1971. – № 10. – С. 20-27.
14. Волошаненко, Г.П. Производственная оценка эффективности очистки диффузионного сока известковым молоком, содержащим сахар / Г.П. Волошаненко // Сахарная промышленность. – 1986. – № 6. – С. 16.