Продовольчі ресурси 2014 рік Випуск № 3 Технічні науки Стаття 23

23. Бактеріофаги, що циркулюють на молокопереробних підприємствах України
 
О.В. Науменко
Сторінки: 120-129
 
Короткий огляд
Проведено моніторингові дослідження зразків, отриманих від 5-ти молочних заводів, на присутність фагів молочнокислих бактерій. Встановлено, що біля 85% зразків містили фаги літично активні стосовно бактерій роду Lactococcus, а 33% зразків – видоспецифічні фаги Streptococcus thermophilus. Титр фагів лактобактерій у зразках коливався від 1 до 106 БУО/см3 залежно від використаної тест-культури. З об’єктів моніторингу цілеспрямовано вилучено 16 нових фагових ізолятів. Встановлено шість морфотипів негативних колоній, що утворювали фаги на газонах гомологічних до них культур. Показано, що додавання CaCl2 у середовище впливало на ефективність репродукції деяких фагів. За цією ознакою 67% фагів достовірно збільшували свою чисельність при додаванні 10 мМ CaCl2 – коефіцієнт кореляції Спірмана був позитивним і мав значення r = 0,85 (n = 10, p < 0,05). Досліджено вплив виділених фагів щодо промислових штамів з колекції відділу біотехнології ІПР. Встановлено, що фаги f1, f6, f10 та f16 були найагресивнішими по відношенню до заквашувальних культур. Значення індексу літичної активності Іл (відношення кількості лізованих штамів до числа випробуваних) для них коливалося від 0,26 до 0,35.
 
Ключові слова: бактеріофаг, молочнокислі бактерії, тест-культура, лізис, негативна колонія, репродукція
 
Бібліографія
1. Szczepańska A., Hejnowicz M. S., Kołakowski P., Bardowski J. Biodiversity of Lactococcus lactis bacteriophages in Polish dairy environment //Acta Biohimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, № 1. – Р. 151-158.
2. Garneau J., Moineau S. Bacteriophages of lactic acid bacteria and their impact on milk fermentations//Microbial Cell Factories. – 2011. – Vol. 10, № 2. – P. 1-10.
3. Deveau H., Labrie S., Chopin M.-С., Moineau S. Biodiversity and сlassification of Lactococcal рhages // Applied and Environmental Microbiology. – 2006. – Vol. 72, № 6. – P. 4338-4346.
4. Marcу M., Moineau S., Quiberoni A. Bacteriophages and dairy fermentations//Bacteriophage. – 2012. – Vol. 2, № 3. – P. 149-155.
5. Verreault D., Gendron L., Rousseau M., Veillette M., Massе D., Lindsley G., Moineau S., Duchaine C. Detection of airborne lactococcal bacteriophages in cheese manufacturing plants//Applied and Environmental Microbiology. – 2011. – Vol. 77, № 2. – P.491-497.
6. Raiski A., Belyasova N. Biodiversity of Lactococcus lactis bacteriophages in the Republic of Belarus//International Journal of Food Microbiology. – 2009. – Vol. 130, № 1. – P. 1-5.
7. Broadbent J. R., McMahon D. J., Welker D. L., Oberg C.J., Moineau S. Biochemistry, genetics and applications of exopolysaccharide production in Streptococcus thermophilus // J. Dairy Sci. – 2003. – Vol. 86. – P. 407-423.
8. Адамс М. Бактериофаги. – М.: Мир. – 1961. – 527 с.
9. ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов.
10. Васнев С. А. Статистика : Учебное пособие. – Москва: МГУП. – 2001. – 170 с.
11. Moineau S., Lévesque C. Control of bacteriophages in industrial fermentation // In Kutter E., Sulakvelidze A. (ed.) Bacteriophages: biology and applications. CRC Press, Boca Raton, Fla. – 2005. – Р. 286-296.
12. Науменко О. В. Поширення бактеріофагів на молочних заводах України // Sp. Z. O.o. «Nauka I studio», (Premysl, Польша). VIII Межд. Науч.-практ. Конференція «Наука и инновации-2013», 07.10–15.10.2013 Прага. – 2013. – Vol. 16. – P.81-86.
13. Suarez V., Moineau S., Reinheimer J., Quiberoni A. Argentinean Lactococcus lactis bacteriophages: genetic characterization and adsorption studies// Journal of Applied Microbiology. – 2007. – Vol. 104, № 2. – Р. 371-379.
14. Hussain K., Masud T., Maqsud S., Mahmood T. Characterization of Lactococcus phages from dahi whey // Pakistan J. of Nutrition. – 2008. – Vol. 7, № 5. – P. 689-694.
15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53030 Брошура «Методичні рекомендації з визначення бактеріофагів на молокопереробних підприємствах» // О.В. Науменко, Н.Ф. Кігель. – Заявка № 53309. Заявлено 07.11.2013. – Дата реєстрації 11.01.2014.