12. Напрями використання плодів імунних до парші сортів яблуні
 
 
Ю.Д. Гончарук
Сторінки: 52-56
Короткий огляд
Досліджено товарні та споживчі якості плодів сучасних імунних до парші сортів яблуні, вміст у них основних органічних речовин. Встановлено, що найвищою лежкоздатністю відзначаються яблука Топаза, Фрідома, Голд Раша, Іманта, Флоріни. Наведено результати вивчення напрямів використання екологічно безпечної яблучної продукції. Так, плоди Амулета, Іманта, Топаза, Голд Раша мають універсальне призначення, Флоріни, Вітоса та Сябрини вживаються у свіжому вигляді, Надзєйни, Ремо, Ревени, Регліндіс, Ретіни – для різних видів технічної переробки.
 
Ключові слова: яблуня, сорти, імунні до парші, товарна та споживча якість плодів, лежкоздатність, цільове призначення, екологічно безпечна продукція
 
Бібліографія
1. Кондратенко Т. Є. Роль сортів у формуванні стабільних урожаїв екологічно здорових і дешевих яблук універсального призначення / Т. Є. Кондратенко, Т. І. Войток // Садівництво. – К.: СПД «Жителєв С.І.», 2009. – Вип. 62. – С. 14-20.
2. Седов Е.Н. Селекция и новые сорта яблони / Е. Н. Седов. – Орел: ВНИИСПК, 2011. – 622 с.
3. Кондратенко Т. Є. Імунні сорти – це високі врожаї і екологічно чиста продукція / Т. Є. Кондратенко. // Сад, виноград і вино України. – 1999. – № 2. – С. 16-17.
4. Савельев Н. И. Перспективные иммунные к парше сорта яблони / Н. И. Савельев, Н. Н. Савельева, А. Н. Юшков. – Мичуринск-наукоград РФ, 2009. – 125 с.
5. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. – Орел: Изд-во Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, 1999. – 608 с.
6. Методика оцінки якості плодово-ягідної продукції / П. В. Кондратенко, Л. М. Шевчук, Л. М. Левчук. – Київ, 2008. – 79 с.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – С. 186-195.
8. Blažek J. Vields and Fruit Quality of 50 apple cultivars grown or tested in commercial orchards of the Czech Republic // Perspectives in European Fruit Growing: International Conf. – 2006. – P. 46-52.
9. Sansavini S. Advances in apple breeding for enhanced fruit quality and resistance to biotic stresses of new varieties for the European market / S. Sansavini, F. Donati, F. Costa, S. Tartarini // Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 2004. – Vol. 12 (special ed.). – P. 14-51.

naas logo mes logo