Продовольчі ресурси 2014 рік Випуск № 3 Технічні науки Стаття 06

06. Розроблення технології бісквітів дієтично-функціонального призначення
 
 
А.Г. Абрамова, В.В. Дорохович
Сторінки: 27-30
 
Короткий огляд
Обґрунтовано необхідність створення кондитерських виробів спеціального дієтичного призначення на основі використання фізіологічно функціональних сировинних інгредієнтів. Досліджено можливість застосування ізомальтітола та інуліну при виробництві бісквітів діабетичного та дієтично-функціонального призначення. Встановлено вплив ізомальтітолу та інуліну на фізичні та структурні показники бісквітного тіста та готових виробів. Проаналізовано якість розроблених бісквітів за органолептичними показниками. Для готових виробів було визначено калорійність та розраховано показник глікемічності.
 
Ключові слова: цукровий діабет, функціональний харчовий продукт, цукрозамінник, поліол, ізомальтітол, інулін
 
Бібліографія
1. Дорохович, А. Н. Сахарозаменители и их преимущества и недостатки с позиции применения в производстве кондитерских изделий / А. Н. Дорохович, О. М. Яременко, В. В. Дорохович // Продукты и ингредиенты. – 2007. – № 2. – С. 28-30.
2. Дорохович, А. Н. Сахарозаменители нового поколения низкой калорийности и гликемичности / А. Н. Дорохович, В.В.Дорохович, Н. П. Лазоренко // Продукти & ингредиенты. – 2011. – № 6 (8). – С. 46-48.
3. Бондаренко, В. М. Пробиотики, пребиотики и синбиотики в терапии и профилактике кишечных дисбактериозов / В.М.Бондаренко, Н. М. Грачева // Фарматека. – 2003. № 7. – С. 5.
4. Грінченко, І. Г. Інулін – інгредієнт функціонального та лікувального харчування / І. Г. Грінченко. – К.: Знання України. – 2003. – 108 с.
5. Лазарева, Т. Н. Разработка технологии бисквитного полуфабриката функционального назначения: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.01 / Лазарева Татьяна Николаевна. – ФГБОУ ВПО. – Орёл, 2012. – 20 с.
6. Патент 40623 Україна, МПК А 23L1/10. Спосіб визначення показника глікемічності харчового продукту / А. М. Дорохович, В. М. Ковбаса та ін. Опубл. 27.04.2009. Бюл. № 8.