1. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПАШТЕТНИХ КОНСЕРВІВ ІЗ БІЛОКВМІСНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-01
Баль-Прилипко Л. В., Паска М. З., Рябовол М. В.
Сторінки: 6-14
 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПІСЛЯЗАБІЙНОГО ЗБЕРІГАННЯ М’ЯСА СВИНЕЙ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-02
Берник І. М., Кулик М. Ф., Ткаченко Т. Ю.
Сторінки: 15-22
 
3. АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-03
Боднарчук О. В., Петров П. І.
Сторінки: 23-31
 
4. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСАХ МАСООБМІНУ МІЖ РІДИНОЮ І ПАРОЮ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-04
Булій Ю. В., Ободович О. М., Сидоренко В. В., Шейко Т. В.
Сторінки: 32-40
 
5. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-05
Верхивкер Я. Г., Мирошниченко Е. М.
Сторінки: 41-52
 
6. РОЗРОБКА НОВИХ ВИДІВ КОНСЕРВОВАНИХ ГОТОВИХ СТРАВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-06
Войцехівська Л. І., Франко О. В., Гавриленко А. В.
Сторінки: 53-60
 
7. ВИКОРИСТАННЯ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЯК КАТАЛІЗАТОРУ ПРОЦЕСУ ЕТЕРИФІКАЦІЇ СТЕРОЛІВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-07
Гончаров Д. С., Ніколаєва В. Г.
Сторінки: 61-69
 
8. МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-08
Гордынец С. А., Чернявская Л. А., Напреенко В. М., Мадзиевская Т. А.
Сторінки: 70-83
 
9. КОМБУЧА З НЕТРАДИЦІЙНОЮ РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-09
Гріненко І. Г., Грушецький Р. І., Хомічак Л. М., Зайчук Л. П.
Сторінки: 84-90
 
10. ВИКОРИСТАННЯ ІММОБІЛІЗОВАНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ В ТЕХНОЛОГІЇ БРОДІННЯ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-10
Данілова К. О., Олійнічук С. Т., Грушецький Р. І.
Сторінки: 91-101
 
11. ПРОЕКТУВАННЯ ГРАНОЛИ З ФЕЙХОА ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЙОДУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-11
Калугіна І. М., Тележенко Л. М., Дзюба Н. А.
Сторінки: 102-113
  
12. SCIENTIFIC BASES OF STANDARDIZATION OF REQUIREMENTS FOR ECOLOGICAL PACKAGING OF FOOD PRODUCTS [НАУКОВІ ЗАСАДИ НОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ]
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-12
Копилова К. В., Вербицький С. Б., Кос Т. С., Вербова О. В., Козаченко О. Б., Пацера Н. М.
Сторінки: 114-123
  
13. ВИКОРИСТАННЯ АМІЛОПЕКТИНОВОГО КРОХМАЛЮ ЯК АЛЬТЕРНАТИВИ ФОСФАТАМ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-13
Крижова Ю. П., Дузенко Г. І.
Сторінки: 124-130
 
14. THE CHARACTERISTICS OF THE PROPERTIES OF ARTICHOKE POWDER AND ITS USE IN FOODS
[ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКУ АРТИШОКУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЇЖІ]
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-14
Крижська Т. А., Даниленко С. Г., Хуан Сюлянь
Сторінки: 131-138
 
15. ОЦІНКА ЯКОСТІ СУХИХ МОЛОЧНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ НА ПРИНЦИПАХ КВАЛІМЕТРІЇ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-15
Мінорова А. В., Крушельницька Н. Л., Рудакова Т. В., Моісеєва Л. О., Наріжний С. А.
Сторінки: 139-150
  
16. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БОРОШНА
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-16
Науменко О. В., Богдан Г. С., Бєла Н. І., Полонська Т. А., Гетьман І. А.
Сторінки: 151-157
 
17. БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИРНОЇ МАСИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТВЕРДИХ СИРІВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-17
Орлюк Ю. Т.
Сторінки: 158-165
  
18. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ДО ФАСУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ТАРИ, МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКЦІЇ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-18
Піддубний В. А., Стадник І. Я., Василів В. П., Кос Т. С.
Сторінки: 166-173
 
19. ДИНАМІКА МІЖФАЗОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ПРИ ПЕРЕМІШУВАННІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-19
Стадник І. Я., Паньків Ю. Ю., Василів В. П., Кос Т. С.
Сторінки: 174-184
 
20. ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ УМОВ ХОЛОДИЛЬНОЇ ОБРОБКИ ТУШОК В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-20
Усатенко Н. Ф., Калашник М. Г., Копилова К. В., Вербицький С. Б., Охріменко Ю. І., Крижська Т. А.
Сторінки: 185-194
 
21. ВИВЧЕННЯ ДИСПЕРСІЙНОГО СКЛАДУ БОРОШНА ПШЕНИЧНОГО
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-21
Хомічак Л. М., Кузнєцова І. В., Висоцька, С. І., Ткаченко С. В.
Сторінки: 195-201
  
22. ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ КЛАПАННИХ ТАРІЛОК
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-22
Черевашко Д. І., Сухенко В. Ю.
Сторінки: 202-210
 
23. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-23
Сичевський М. П., Юзефович А. Е., Коваленко О. В.
Сторінки: 211-218
 
24. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-24
Лупенко Ю. О., Коваленко О. В., Ященко Л. О.
Сторінки: 219-237
  
25. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-25
Куць О. І.
Сторінки: 238-252
  
26. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-26
Куць О. І., Бокій О. В.
Сторінки: 253-267
 
27. ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-27
Коткова Н. С.
Сторінки: 268-280
  
28. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.31073/foodresources2020-15-28
Савицький Е. Е.
Сторінки: 281-291
 
У ПАМ'ЯТЬ ПРО ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО. ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА Г. О. ЄРЕСЬКА
Сторінки: 292-294

naas logo mes logo