ТИТУЛ

ЗМІСТ

 
01. Продовольчий сектор України в світовому вимірі
М.П. Сичевський, Л.В. Дейнеко
Сторінки: 7-15
 
02. Шляхи поліпшення діяльності ринку хлібобулочних виробів України
О.В. Бокій
Сторінки: 16-25
 
03. Сучасний стан та перспективи розвитку експортної діяльності Вінницької області
Н.І. Бурлака
Сторінки: 26-32
 
04. Формування доданої вартості у молокопродуктових ланцюгах
О.М. Варченко, Д.Ф. Крисанов
Сторінки: 33-43
 
05. Реформування земельних відносин: міжнародний досвід
А.А. Дюк
Сторінки: 44-49
 
06. Оцінка ефективності національної продовольчої безпеки у міжнародному контексті: інноваційний аспект
О.В. Коваленко
Сторінки: 50-69
 
07. Пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування в Україні
О.С. Колтунович
Сторінки: 70-74
 
08. Інструменти регулювання ринкової інфраструктури в забезпеченні конкурентних переваг м'ясопереробної галузі України
Г.П. Лисенко
Сторінки: 75-82
 
09. Бренд сільських територій як агропродовольчих територій: іміджеві переваги та обмеження
І.О. Павлова
Сторінки: 83-89
 
10. Харчова промисловість України: національний та глобальний вимір сучасної динаміки
О.Б. Шмаглій
Сторінки: 90-97
 
11. Ключові аспекти забезпечення якості молока у молокопереробній галузі
Н.С. Юрченко
Сторінки: 98-105
 
12. Методологічні аспекти дослідження циклічності розвитку економіки України та галузей харчової промисловості
Л.О. Ященко
Сторінки: 106-114
 
13. Дослідження процесу вимивання крохмалю з картоплі у технології функціональних картоплепродуктів
Г.М. Бандуренко, М.Г. Писарєв
Сторінки: 115-119
 
14. Вплив стабілізаторів структури на властивості вершків як основи для виробництва низькожирних маслоподібних продуктів
О.В. Боднарчук
Сторінки: 120-125
 
15. Дослідження фізико-хімічних і технологічних властивостей рослинної сировини у складі функціональних паштетних продуктів
Л.М. Борсолюк, Л.І. Войцехівська, С.Б. Вербицький, В.Ю. Лизова
Сторінки: 126-135
 
16. Антимікробні метаболіти молочнокислих бактерій: механізм дії та практичне використання
В.В. Борцюх, М.О. Шугай
Сторінки: 136-143
 
17. Особливості застосування ДСТУ 4450:2005 «Консерви м`ясні. М’ясо тушковане. Технічні умови» до контролю якості продукції, що приймається на зберігання Держрезервом України
О.С. Гавриленко, О.М. Заславський, О.М. Козич, Т.В. Нестерчук, О.О. Веліканов
Сторінки: 144-149
 
18. Удосконалення способу вилучення цукрів із стебел сорго
Н.О. Григоренко, Н.І. Штангеєва
Сторінки: 150-153
 
19. Дослідження впливу ліофілізації на мікрофлору заквашувальної культури для кефіру
В.В. Гудима, О.В. Науменко
Сторінки: 154-160
 
20. Використання екстрактів зеленого чаю та імбиру у технології напоїв підвищеної біологічної цінності
К.О. Данілова, Л.В. Ткаченко, О.П. Вітряк
Сторінки: 161-166
 
21. Підтвердження автентичності органічних молочних продуктів: аналіз потенційних маркерів
Я.Ф. Жукова, П.І. Петров
Сторінки: 167-175
 
22. Сучасні інструментальні методи виявлення желатину у харчових продуктах
Я.Ф. Жукова, П.І. Петров, Т.С. Кобилінська
Сторінки: 176-188
 
23. Електрохімічна активація у процесах виробництва спирту з крохмалевмісної сировини
Н.О. Зуб, Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, Р.Б. Косів
Сторінки: 189-194
 
24. Огляд інноваційних біотехнологій заквашувальних культур та бактеріальних препаратів Інституту продовольчих ресурсів НААН
Н.Ф. Кігель, С.Г. Даниленко, О.В. Науменко, О.І. Потемська
Сторінки: 195-202
 
25. Summarizing demands to safety and quality of foods in normative documents important for regulation of food security issues (Узагальнення вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів у нормативних документах, важливих для регулювання питань продовольчої безпеки)
К.В. Копилова, С.Б. Вербицький, О.В. Вербова
Сторінки: 203-210
 
26. Дослідження харчової цінності раціону студентів та пропозиції щодо його оптимізації
Т.С. Кос, К.В. Копилова
Сторінки: 211-214
 
27. Перспективні напрями переробки плодів томатів
І.В. Кузнєцова, М.А Ярмолюк
Сторінки: 215-221
 
28. Дослідження біохімічних процесів, що відбуваються пiд час зберігання готового пива і шляхи підвищення його стійкості
А.Є. Мелетьєв, К.О. Данілова, С.Т. Олійнічук
Сторінки: 222-227
 
29. Дослідження впливу спельтового і гарбузового борошна на зміну споживчих характеристик хліба
С.Ю. Миколенко, Я.В. Гезь
Сторінки: 228-234
 
30. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects to search bioactive strains(Молочнокислі бактерії: мікробіологічні та функціональні аспекти пошуку біологічноактивних штамів)
О.В. Науменко
Сторінки: 235-243
 
31. Вплив технологічних факторів на в’язкість житнього сусла
С.Т. Олійнічук, Н.В. Процан, Л.В. Ткаченко
Сторінки: 244-248
 
32. Визначення харчової цінності молочних продуктів: сучасні погляди та методичні рекомендації
І.О. Романчук, А.В. Мінорова, Л.О. Моісеєва, Н.Л. Крушельницька.
Сторінки: 249-254
 
33. Загашування вапна цукровмісними розчинами: недоліки та переваги
С.В. Ткаченко, Т.В. Шейко, Л.М. Хомічак, Л.М. Вєрченко
Сторінки: 255-259
 
34. Способи очищення дифузійного соку з використанням гідроксиду алюмінію в нанорозмірному стані
С.В. Ткаченко, Л.М. Хомічак, Л.М. Вєрченко, Т.В. Шейко
Сторінки: 260-264

naas logo mes logo