ТИТУЛ

ЗМІСТ

 
01. Наукове обґрунтування розвитку біотехнологій в харчовій промисловості
М.П. Сичевський
Сторінки: 9-14
 
02. Генерування та трансфер інновацій – пріоритетні напрямки діяльності Інституту продовольчих ресурсів НААН
К.В. Копилова
Сторінки: 15-21
 
03. Вдосконалення   біотехнології   копчено-вареного   балику   з    використанням   бактеріального препарату Bactoferm CS-300 та композиції багатокомпонентного розсолу
Л.В. Баль-Прилипко, Е.Р. Старкова
Сторінки: 22-27
 
04. М’ясні консерви для прикорму дітей грудного та раннього віку
Л.У. Войцехівська, В.Ю. Лизова, Л.М. Борсолюк, Т.В. Шелкова.
Сторінки: 28-32
 
05. Метод детекції біогенних магнітних наночастинок у біологічному матеріалі різної природи
Н.Ф. Кігель, С.В. Горобець, М.О. Булаєвська, А.О. Гнатюк, О.В. Голуб
Сторінки: 33-37
 
06. Методи селекції фаготолерантних штамів лактобактерій
О.В. Науменко. 
Сторінки: 38-45
 
07. Рисове борошно як стабілізатор у складі кисломолочних продуктів
І.О. Романчук, Т.В. Рудакова, Л.О. Моісеєва, О.П. Гондар
Сторінки: 46-52
 
08. Вплив жирової фази на інтенсивність протеолітичних процесів у сирах з білою плісенню
Ц.О. Король, Г.С. Чуманська, Я.Ф. Жукова
Сторінки: 53-62
 
09. Використання Lactobacillus casei spp. Casei 055 для захисту сиру від кишкової палички
М.О. Шугай, Я.Ф. Жукова, Н.А. Чорна, Г.Ф. Калмикова, Ю.І. Охріменко
Сторінки: 63-72
 
10. Дослідження структурно-механічних характеристик спредів
О.В. Боднарчук, Г.О.Єресько, Н.Ф. Кігель
Сторінки: 73-78
 
11. Продовольча безпека та агропромисловий комплекс: засадничі принципи та можливість їхньої реалізації у практиці технічного регулювання
С.Б. Вербицький, О.В. Черняк, Н.М. Пацера
Сторінки: 79-86
 
12. Формування реологічних показників сиру термокислотного під час ферментації сирної маси
Г.Ф. Калмикова, О.В. Боднарчук
Сторінки: 87-91
 
13. Відбір молочнокислих бактерій за реологічними характеристиками
О.І. Потемська, Н.Ф. Кігель, С.Г. Даниленко, К.В. Копилова, В.М. Закревська
Сторінки: 92-99
 
14. Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини
О.І. Скоромна, Г.М. Огороднічук, Т.Л. Голубенко, О.О. Шуляк
Сторінки: 100-106
 
15. Обґрунтування подовження терміну зберігання молочних продуктів при використанні реагенту «Акватон» в їх виробництві
І.А. Дюдіна, Т.В. Стрікаленко
Сторінки: 107-116
 
16. Оптимальні гідродинамічні режими роботи роторно-вихрового емульсора при обробці сиркових мас
М.М. Шинкарик, В.Я. Ворощук, Г.О. Єресько, Т.В. Рудакова, С.А. Наріжний
Сторінки: 117-124
 
17. Біологічна цінність паст на основі рибної ікри
А.А. Менчинська, Т.К. Лебська
Сторінки: 125-130
 
18. Визначення швидкості фільтрування напівпродуктів цукрового виробництва
Л.М. Хомічак, С.В. Ткаченко, Т.В. Шейко, В.М. Титарчук
Сторінки: 131-138
 
19. Зброджування сусла підвищеної концентрації з крохмалевмісної сировини
С.Т. Олійнічук, Т.І. Лисак, О.О. Коваль
Сторінки: 139-143
 
20. Інженерне моделювання комбінованого сушіння продуктів рослинного походження з використання мікрохвильового способу підведення енергії
В.В. Шутюк, С.М. Василенко, Ю.О. Дашковський
Сторінки: 144-152
 
21. Нова перспективна сировина для цукрової галузі
Н.О. Григоренко, В.О. Штангеєв, Л.М., Хомічак
Сторінки: 153-156
 
22. Фруктова начинка для маффінів спеціального призначення
А.М. Дорохович, О.В. Горзей
Сторінки: 157-162
 
23. Вплив харчових волокон на органолептичні показники формованих картопляних чіпсів
А.В. Ковтун, В.М. Ковбаса, В.Я. Пічкур
Сторінки: 163-169
 
24. Дослідження хлібопекарських властивостей спельтового та гарбузового борошна при використанні плазмохімічно активованої води
С.Ю. Миколенко, Я.В. Гезь
Сторінки: 170-177
 
25. Порівняння вуглеводно-амілазного комплексу пшеничного та спельтового борошна
А.Б. Семенова, О.П. Писарець, В.І. Дробот.
Сторінки: 178-182
 
26. Технологія Sous-Vide в харчуванні військовослужбовців
А.І. Андріянова, О.В. Дишкантюк
Сторінки: 183-188
 
27. Біологічне дефосфaтування промислових стічних вод
О.І. Семенова, Л.Р. Решетняк, Н.О. Бублієнко, А.В. Жилик.
Сторінки: 189-195
 
28. Електрофізичні властивості водних розчинів цитрату магнію (3:2)
О.М. Заславський, О.М. Козич, Н.Д. Козич, А.Д. Кустовська, О.О. Веліканов
Сторінки: 196-204
 
29. Мікробний профіль грибкових кефірних заквасок
В.В. Гудима, К.В. Копилова, О.В. Науменко
Сторінки: 205-209
 
30. Ефективність використання шроту насіння льону у хлібопекарській промисловості
В. І. Дробот, О. П. Іжевська, О. Д. Тесля, Ю. В. Бондаренко
Сторінки: 210-213
 
31. Оцінка стану та рівнів монопольної влади на ринках продукції харчової промисловості
О.В. Коваленко
Сторінки: 214-226
 
32. Формування та розвиток ринку м’ясної сировини в Україні
І.В. Власенко
Сторінки: 227-232
 
33. Формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації
О.І. Куць
Сторінки: 233-238
 
34. Особливості просторової організації сировинної бази харчової промисловості України
О.Б. Шмаглій
Сторінки: 239-250
 
35. Експрес-оцінювання конкурентоспроможності галузей харчової промисловості
Л. О. Ященко
Сторінки: 251-260
 
36. Оцінка ефективності факторів матеріальної мотивації на підприємствах хлібопекарської промисловості
О.А. Ткач
Сторінки: 261-267
 
37. Методологічні підходи до оцінки ринку хлібобулочних виробів України
О.В. Бокій
Сторінки: 268-278
 
38. Засади державної стратегічної політики розвитку сировинного потенціалу м’ясопереробної галузі
Г.П. Лисенко
Сторінки: 279-284
 
39. Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості на основі кластерного підходу
Н.С. Юрченко
Сторінки: 285-295

naas logo mes logo