ТИТУЛ

ЗМІСТ

 
01. Інститут продовольчих ресурсів. Сьогодення та майбутнє
М.П. Сичевський
Сторінки: 9-14
 
02. Управління якістю та безпечністю агрохарчової продукції: від стандартів союзу рср до технічних регламентів України
Д.Ф. Крисанов
Сторінки: 15-29
 
03. Використання вітчизняних органічних ресурсів в інноваційних технологіях харчової промисловості
Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак, Л. Мельник
Сторінки: 30-36
 
04. Інноваційна інфраструктура забезпечення розвитку харчової промисловості
О.В. Коваленко
Сторінки: 37-50
 
05. Поглиблення теоретичного знання дефініції «промисловий потенціал» в контексті підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості
О.І. Куць
Сторінки: 51-60
 
06. Паритетність міжгалузевих відносин в аграрному секторі: ретроспектива, сьогодення, перспектива
П.А. Бурковський
Сторінки: 61-69
 
07. Забезпечення конкурентоспроможності продовольчої системи України на основі податкових механізмів
О.І. Куць, Т.В. Куць
Сторінки: 70-78
 
08. Формування доданої вартості на інтегрованому ринку плодоовочевої продукції та модель ціни виробництва
О.Б. Шмаглій
Сторінки: 79-86
 
09. Діяльність бізнесу в хлібопекарській галузі: переваги та стримуючі чинники
О.В. Бокій
Сторінки: 87-95
 
10. Сутність та особливості інтеграційних процесів у харчовій промисловості
Н.С. Юрченко
Сторінки: 96-106
 
11. Закономірності формування кисломолочних згустків в молочних сумішах з гідролізованою лактозою та підвищеним вмістом сухих речовин
І.О. Романчук, Л.О. Моісеєва, О.П. Гондар, Т.В. Рудакова
Сторінки: 107-112
 
12. Вивчення компонентного складу типових паштетних виробів і оцінювання можливості долучення до нього м’яса птиці механічно відокремленого
С.В. Бондар, Л.У. Войцехівська, С.Б. Вербицький
Сторінки: 113-122
 
13. Дослідження властивостей замінників молочного жиру
О.В. Боднарчук
Сторінки: 123-130
 
14. Аналіз мікробіологічних методів дослідження мікробіоти м’яса
І.В. Панасюк, С.Г. Даниленко, О.І. Потемська, В.М. Закревська
Сторінки: 131-139
 
15. Технічні аспекти гарантування продовольчої безпеки: роль технічного регулювання
С.Б. Вербицький
Сторінки: 140-146
 
16. Фазові переходи в жирах та жирових композиціях
Г.О. Єресько, С.І. Єрошенко, В.А. Михайлик, О.С. Парняков
Сторінки: 147-157
 
17. Вплив захисних середовищ на довготривале зберігання заквашувальної композиції ЛРР
Ц.О. Король
Сторінки: 158-166
 
18. Бактеріоцини молочнокислих бактерій як природні консерванти харчових продуктів
В.В. Борцюх, М.О. Шугай
Сторінки: 167-175
19. Дослідження впливу активованих водних розчинів на якість м’ясних посічених напівфабрикатів
Л.У. Войцехівська, В.Ю. Лизова, Т.В. Шелкова, Л.М. Борсолюк
Сторінки: 176-180
 
20. Класифікації харчових полісахаридів за хімічною природою та функціональним призначенням у молочних продуктах
О.В. Олійніченко, Я.Ф. Жукова, К.В. Копилова
Сторінки: 181-193
 
21. Оптимізація умов соління ікри товстолоба на основі показника активності води
А.А. Менчинська, Т.М. Маєвська, Т.К. Лебська
Сторінки: 194-201
 
22. Особливості жирнокислотного складу, як біомаркер автентичності органічного молока
П.І. Петров, Я.Ф. Жукова
Сторінки: 202-211
 
23. Дослідження мікробіоти автентичних продуктів із різних регіонів України
Н.Ф. Кігель, К.В. Копилова, С.Г. Даниленко, О.В. Науменко
Сторінки: 212-221
 
24. Дослідження можливості отримання яблучного технологічно-функціонального компоненту для морозива
Л.М. Мацько
Сторінки: 222-229
 
25. Особливості делігніфікації післязбиральних відходів кукурудзи
Ю.О. Батог, С.Т. Олійнічук, Т.І. Лисак, О.О. Коваль
Сторінки: 230-233
 
26. Дослідження структурно-механічних властивостей збивних солодких страв на основі чаю
К. В. Рубанка, В. А.Терлецька, О. П. Писарець, Ю.В. Братусь
Сторінки: 234-239
 
27. Вплив додаткового живлення на ефективність зброджування дифузійного соку
О.О. Коваль, С.Т. Олійнічук, Т.І. Лисак, Ю.О. Батог
Сторінки: 240-244
 
28. Збагачення солі
Р.І. Грушецький, І.Г. Гриненко
Сторінки: 245-248
 
29. Мікроелементний склад цукру різного походження
О.М. Заславський, О.М. Козич, Н.Д. Козич , О.О.Веліканов
Сторінки: 249-252
 
30. Особливості термоферментативної обробки замісів із крохмалевмісної сировини
Т.І. Лисак, С.Т. Олійнічук, Ю.О. Батог, О.О. Коваль
Сторінки: 253-261

naas logo mes logo