ТИТУЛ

ЗМІСТ

 
01. Організаційно-економічна сутність категорії «Продовольча система»
М.П.Сичевський, Л.В.Дейнеко
Сторінки: 4-9
 
02. Дерегуляція: дієвий механізм формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації
О.І.Куць
Сторінки: 10-16
 
03. Основні етапи інтеграції бізнесу: особливості, цілі, завдання, ризики
Н.С.Скопенко
Сторінки: 17-26
 
04. Актуальні питання взаємовідносин підприємств харчової промисловості з торгівлею в рамках продовольчої системи України
Г.А.Михайленко
Сторінки: 27-30
 
05. Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні
В.М. Ціхановська
Сторінки: 31-36
 
06. Зміна форм власності і управління в продовольчому секторі національної економіки наприкінці ХХІ століть
О.Б.Шмаглій
Сторінки: 37-42
 
07. Соціально-економічні аспекти підвищення якості продовольчих товарів
М.П.Сичевський, К.О.Данілова
Сторінки: 43-48
 
08. Вдосконалення механізму ціноутворення і його вплив на розвиток конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі
В.І.Ємцев, І.В.Ємцева
Сторінки: 49-56
 
09. Економічні засади виробництва тваринницької продукції в Україні
І.В.Свиноус, Д.М.Микитюк
Сторінки: 57-61
 
10. Обґрунтування засобів підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва
В.С.Заболотний, О.Ю.Гаврик
Сторінки: 62-67
 
11. Сучасний стан та проблеми функціонування молочного скотарства в Україні
Л.С.Іванова
Сторінки: 68-73
 
12. Соціальні та комерційні вектори формування конфігурації доданої вартості у продовольчому комплексі
О.В.Коваленко
Сторінки: 74-80
 
13. Можливості підвищення активної зовнішньої торгівлі України продовольчими товарами
Н.С.Коткова
Сторінки: 81-86
 
14. Конкурентоспроможність продовольчого комплексу України в умовах системної кризи
О.М.Кушніренко
Сторінки: 87-94
 
15. Методичні підходи розподілу ризиків в ланцюгу товароруху молока від виробника до споживача
Т.П.Руда
Сторінки: 95-99
 
16. Особливості формування балансу борошна в сучасних умовах
О.В.Бокій
Сторінки: 100-107
 
17. Проблема диспаритетності в ресурсному забезпеченні аграрного сектора
П.А.Бурковський
Сторінки: 108-112

naas logo mes logo