2019.03.26 НУХТ Сичевський24 квітня 2019 року відбулось засідання Бюро Президії НААН, на якому було заслухано доповідь директора Інституту продовольчих ресурсів НААН, академіка НААН, д.е.н. Сичевського Миколи Петровича на тему «Наукове обґрунтування та практична реалізація заходів щодо виробництва високоякісної молочної продукції».
На підставі аналізу сучасного стану розвитку молокопереробної галузі Сичевським М.П. були окреслені основні проблемні питання щодо забезпеченості населення молочними продуктами у достатній кількості і належної якості, висвітлено участь Інституту продовольчих ресурсів у вирішення задач галузі. Відмічено, що основними напрямами наукового забезпечення виробництва високоякісної молочної продукції є обґрунтування технологічних режимів переробки молочної сировини, закономірностей зміни її складу та властивостей, які забезпечують високу поживну та біологічну цінність молочних продуктів; розроблення ресурсоощадних технологій та енергоощадного обладнання для теплової та механічної обробки молочної сировини, що сприяють економії ресурсів та підвищенню ефективності виробництва; створення наукової бази для впровадження систем управління якістю і безпечністю молочних продуктів відповідно до сучасних вимог, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.
У обговоренні взяли участь Мороз М. А. – генеральний директор директорату безпечності та якості харчових продуктів Міністерства аграрної політики і продовольства України, Бондаренко В. М. – голова правління Національної асоціації молочників України «Укрмолпром», Пахолюк В. С. – заступник голови Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти», Хареба В.В. – заступник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки та продовольства НААН та ін.
За результатами проведеного засідання прийнято рішення щодо необхідності поглиблення наукової тематики зі створення нових технологій молочних продуктів підвищеної поживної цінності, підвищення рівня впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок, спрямованих на забезпечення виробництва високоякісних молочних продуктів.
  

naas logo mes logo