Монографія і СичевськийДиректор Інституту продовольчих ресурсів НААН, академік НААН, доктор економічних наук Сичевський Микола Петрович взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», яка відбулась 6-7 червня 2019 року у Вінницькому національному аграрному університеті, де на пленарному засіданні представив доповідь на тему «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави» та свою одноіменну монографію.
У монографії проаналізовано сучасні тенденції розвитку харчової промисловості у глобальному та національному вимірі, світові виклики щодо забезпечення населення продовольством і роль України в їх подоланні, взаємозв’язки вітчизняного агропродовольчого комплексу зі світовою продовольчою системою. Розкрито роль харчової індустрії, її потенціал, загрози та виклики в умовах нестабільної економіки і глобального інноваційного прогресу. Представлено перспективи розвитку внутрішнього продовольчого ринку та посилення експортного потенціалу країни. Визначено нові можливості та шляхи забезпечення ефективного розвитку харчової індустрії.

 Сертифікат

naas logo mes logo