Рецензування та дотримання редакційної етики

 

Статті підлягають обов’язковому анонімному рецензуванню.
Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті
Головний редактор визначає наукову цінність роботи та призначає рецензентів – незалежних фахівців як із числа членів редколегії, які мають наукову спеціалізацію по профілю статті, так і зовнішніх фахівців.
Редакція направляє статтю без даних про авторів рецензенту. Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію.
Термін рецензування – два тижні.
Рецензент робить один із наступних висновків: «рекомендую до публікації в авторському варіанті»; «рекомендую публікувати після доопрацювання і врахування зазначених недоліків»; «рекомендую відхилити публікацію» (вказується причина).
Головний редактор розглядає пропозиції рецензента і приймає відповідне рішення.
Статті, відіслані авторам після рецензування на виправлення, мають бути повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів після одержання. У разі перевищення зазначеного строку рукопис буде перереєстрований як такий, що надійшов знову, з відповідною зміною дати його виходу до друку.
Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.
Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Головний редактор може направити роботу на додаткове рецензування іншому рецензенту. У разі негативної рецензії застосовується подвійне рецензування. Остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна колегія журналу.
В разі не згоди автора з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь, і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншому складові рецензентів. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.
У разі позитивної рецензії стаття проходить стилістичне, орфографічне, технічне редагування, оформлюється в макет та передається у видавництво.
У разі відмови у публікації матеріали не повертаються авторам і повторно не розглядаються.
Рецензії зберігаються у редакції журналу протягом трьох років.
Члени Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН остаточно затверджують зміст номера журналу на засіданні.