Рекомендації

 2024.06.13 tityl metod         Визначення загальної кількості розчинних і нерозчинних харчових волокон: методичні рекомендації

Хомічак Л.М., Кузнєцова І.В., Касамара А.С «Визначення загальної кількості розчинних і нерозчинних харчових волокон: методичні рекомендації» ІПР НААН, К. 16 с.  

В основі даних рекомендацій методика AOAC 991.43 «Загальна кількість розчинних і нерозчинних харчових волокон у харчових продуктах. Ферментативно-гравіметричний метод».Дані методичні рекомендації спрямовані на опанування прийомів визначення загальної кількості розчинних і нерозчинних харчових волокон у крохмалі, що визначає його резистентність як одного з основних показників резистентного крохмалю. Даний метод застосовується у крохмальному виробництві.

Методичні рекомендації призначені для оновлення професійних знань керівників і спеціалістів технічних та технологічних служб підприємств крохмального виробництва; студентів вищих навчальних закладів технічного профілю, а також усіх, хто прагне самостійно поглибити знання щодо визначення резистентності крохмалю.

За повним текстом методичних рекомендацій звертатись до Відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів

+38 044 517 05 83 Кузнєцова Інга Вадимирівна, завідуюча відділом

 
Методичні рекомендації Фільтрація page 0001       Визначення швидкості фільтрування під тиском суспензій цукрового виробництва

Методичні рекомендації: Визначення швидкості фільтрування під тиском суспензій цукрового виробництва. К.: ІПР НААН, 2022. 19 с.

Автори розробки: С.В. Ткаченко, Л.М. Хомічак, Є.В. Стичинський

Методичні рекомендації спрямовані на опанування прийомів визначення швидкості фільтрування суспензій проміжних продуктів цукрового виробництва. У методичні рекомендаціях наведено: невідповідності значень фільтраційного коефіцієнту і швидкості фільтрування під тиском, залежність для визначення швидкості фільтрування під тиском, конструкції та принцип роботи пристроїв для визначення швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском у лабораторних та виробничих умовах, що ґрунтується на принципі фільтрації з постійним тиском.

Методичні рекомендації призначені для оновлення професійних знань керівників і спеціалістів технічних та технологічних служб підприємств цукрової промисловості; студентів вищих навчальних закладів технічного профілю, а також усіх, хто прагне самостійно поглибити знання та підготувати себе до застосування на практиці прийомів визначення швидкості фільтрування під тиском суспензій проміжних продуктів цукрового виробництв.

За повним текстом методичних рекомендацій звертатись до Відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів

+38 044 517 05 83 Кузнєцова Інга Вадимирівна, завідуюча відділом

        +38 044 517 06 92 Гріненко Ірина Григорівна, заступниця завідуючої відділом
 
2019 Рекомендації Автентичність молока
Підтвердження автентичності органічного молока та молочних продуктів: методичні рекомендації
Підтвердження автентичності органічного молока та молочних продуктів: методичні рекомендації. К.: Вид. Кравченко Я.О. 2019. 55 с.
Автори розробки: Жукова Я. Ф., Петров П. І., Деміхов Ю. М.
У брошурі описано результати використання комплексного методичного підходу до автентифікації органічного молока та молочних продуктів, заснованого на мультиваріантній обробці даних жирнокислотного складу, відношення стабільних ізотопів 13С/12С в жировій фазі та їх похідних методами хемометричного аналізу. Проаналізовано сучасний стан методології автентифікації органічного молока та молочних продуктів.
За повним текстом методичних рекомендацій звертатись до Відділу аналітичних досліджень та якості харчової продукції.
+38 044 517 26 00  Боднарчук Оксана Василівна, завідуюча відділом
+38 044 517 05 10  Петров Пилип Ігорович, заступник завідуючої відділом
 
2017 Рекомендації. Інвестиціна карта аграрного району Сичевський ЛузанРекомендації з розроблення Дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району
Рекомендації з розроблення Дорожньої інвестиційної карти розвитку аграрного району / за ред. Я.М. Гадзала, П.Т. Саблука. К.: Аграр. наука, 2017. 148 с.
Колектив авторів: Кубів С.І., Гадзало Я.М., Бащенко М.І., Балян А.В., Жук В.М., Заришняк А.С., Саблук П.Т., Гладій М.В., Новаковський Л.Я., Даниленко А.С., Калетнік Г.М., Сичевський М.П., Фурдичко О.І., Лузан Ю.Я., Войтюк А.В., Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Ходаківська О.В., Кісіль М.І., Гарбар В.В., Саблук В.П., Солов’яненко Н.А., Черненко Д.С.
У рекомендаціях показано план дій органів державної влади та управління аграрним районом щодо інвестиційного забезпечення розвитку його агропромислового виробництва і сільських територій. Послідовно розкрито основні завдання з формування Дорожньої інвестиційної карти району. Наведено рекомендації з визначення ресурсного потенціалу аграрного виробництва, обґрунтування інвестиційних пріоритетів і заходів з поліпшення інвестиційного забезпечення та використання потенціалу аграрного виробництва, планування соціальних, екологічних і охоронних заходів на сільських територіях, а також організації та контролю за їх виконанням.
Призначено для районних органів державної влади та управління, практичних працівників, науковців і сільських радників.
 
 
Інструкцію щодо організації виробничого мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловостіІнструкція щодо організації виробничого мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості
Інструкція щодо організації виробничого мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості / НААН; Ін-т прод. ресурсів НААН. К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. 372 с.
        Автори розробки: Г.О. Єресько, Н.Ф. Кігель, І.О. Романчук, О.В. Науменко, С.Г. Даниленко, Ю.Т. Орлюк
Інструкція встановлює загальні правила організації та проведення виробничого контролю, що здійснюється мікробіологічними лабораторіями на молокопереробних підприємствах. Наведено науково-методичні рекомендації щодо мікробіологічного аналізування сировини, матеріалів, готової продукції, а також санітарно-гігієнічного стану виробництва, відповідно до сучасних вимог санітарних заходів; рекомендовані схеми здійснення мікробіологічного контролювання під час виробництва різних видів молочних продуктів.
Погоджено: ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (протокол від 05.12.2012 №3 08-12); Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (лист від 19.12.2013 №15-9-3-17/33524); Головним державним санітарним лікарем України (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.11.2013 №05.03.02-06/107057); Міністерством аграрної політики та продовольства України (лист від 16.05.2014 № 37-20-15/6853).
      За повним текстом інструкції звертатись до Відділу біотехнології.
      Тел. +38 050 346 03 09 Даниленко Світлана Григорівна, завідуюча відділом
 
 
Методичні рекомендації з визначення бактеріофагів на молокопереробних підприємствах
     Методичні рекомендації з визначення бактеріофагів на молокопереробних підприємствах
Методичні  рекомендації  з  визначення  бактеріофагів  на  молокопереробних  підприємствах  /   Ін-т прод. ресурсів НААН. 2013. 31 с.
Автори розробки: Н.Ф. Кігель, д.т.н., О.В. Науменко, к.т.н.
У рекомендаціях наведено основні принципи та порядок проведення фагового моніторингу молочної сировини, заквашувальних культур, кисломолочної продукції, сирів, сухих таблетованих та інших молочних продуктів, обладнання та повітря виробничих приміщень, зазначено методи якісного та кількісного визначення бактеріофагів, метод оцінки ступеню фагової контамінації.
    За повним текстом методичних рекомендацій звертатись до Відділу хлібопекарного та борошномельно-круп'яного виробництва.
       Тел. +38 050 334 56 50 Науменко Оксана Василівна, завідуюча відділом
 
 
Визначення поживної цінності молочних подуктів
     Визначення поживної цінності молочних продуктів. Методичні рекомендації 
   Визначення поживної цінності молочних продуктів. Методичні рекомендації / К: Державне видавництво «Аграрна наука» НААН, 2021. 46 с.
      Автори розробки: Романчук І.О., Мінорова А.В.,  Моісеєва Л.О.,  Рудакова Т.В.
     У рекомендаціях описано методологію оцінки поживної цінності молочних продуктів відповідно до чинних вимог вітчизняного законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти. Наведено аналіз сучасних методик виконання вимірювань фізико-хімічних показників молока та молочних продуктів застосовних для розрахунків вмісту основних поживних речовин та енергетичної цінності основних груп молочної продукції.
      Рекомендовано до друку рішенням  Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів  НААН  від 13 листопада 2020 р. (протокол № 9).
    За повним текстом методичних рекомендацій звертатись до Відділу молочних продуктів та дитячого харчування.
Тел. +38 044 517 12 30  Мінорова Антоніна Володимирівна, завідуюча відділом,  Рудакова Тетяна Василівна, заступниця завідуючої відділом.


naas logo mes logo