Захист дисертації Харандюк Т. В. «Інтенсифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні»


PA30023930 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів НААН відбувся захист дисертації Харандюк Тетяни Валеріївни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Інтенсифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні».
Науковий керівник – Косів Руслана Богданівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології органічних продуктів Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України.
  

Високогустинне пивоваріння є інноваційною технологією, впровадження якої дозволяє значно збільшити випуск готового пива без істотних вкладень у додаткове виробниче обладнання підприємства, що особливо актуально в літній період, коли значно зростає попит. Встановлено вплив норми внесення дріжджів, температури та тривалості головного бродіння високогустинного сусла на вміст віцинальних дикетонів у пиві. Доведено ефективність використання вітаміну В9 і комплексу вітамінів В1В9 для інтенсифікації зброджування високогустинного сусла. Визначено вплив вітаміну В9, комплексу вітамінів В1В9 та ферментного препарату Матурекс на вміст побічних продуктів бродіння, які суттєво впливають на органолептичні властивості пива. Розроблені удосконалені технології зброджування високогустинного сусла було апробовано на підприємстві ТзОВ Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!», м.Львів.
На автореферат дисертаційної роботи надійшло 14 позитивних відгуків від наукової спільноти України, а також від виробників пива.
Офіційні опоненти роботи – д.т.н., професор, головний науковий співробітник відділу технології продуктів бродіння Мелетьєв А.Є. і к.т.н., професор кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій МОН України Кошова В.М., а також члени спецради позитивно оцінили дисертаційну роботу.
За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Харандюк Т.В. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
 
  PA300244  PA300245