PA30025230 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів НААН відбувся захист дисертації Процан Наталії Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння на тему «Удосконалення технології спиртової бражки з жита».
Науковий керівник – Олійнічук Сергій Тимофійович, доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділу технології продуктів бродіння Інституту продовольчих ресурсів НААН.

Дисертаційна робота містить ряд нових практичних розробок, які мають цінність для спиртової промисловості, зокрема: проведення ферментативного гідролізу крохмалю жита за температури 65±1°С протягом 3,0 годин та постадійне використання оцукрюючого і допоміжних ферментних препаратів дозволить збільшити вміст редукуючих речовин у суслі та спирту у дозрілій бражці на 0,8 %; використання фосфатів із розрахунку 0,05 г/дм3 сусла дозволить зменшити витрати ферментних препаратів амілолітичної дії на 20 %.
Селекційоновано осмофільний штам дріжджів за умов зброджування сусла підвищеної концентрації СР.
Запропоновано удосконалену технологічну схему та режим низькотемпературного розварювання житнього сусла у виробництві дозрілої бражки з вмістом спирту 13.0…13.1 об.% із забезпеченням нормативного виходу спирту та високих показників його якості. Удосконалену технологію спиртової бражки з жита впроваджено у виробництво на спиртових заводах Білорусії та України.
На автореферат дисертаційної роботи надійшло 20 позитивних відгуків від наукової спільноти України та Білорусії, а також від виробників етилового спирту – спиртзаводів ДП «Укрспирт».
Офіційні опоненти роботи – д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету МОН України Левандовський Л.В. і к.т.н., доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій МОН України Кириленко Р.Г., а також члени спецради позитивно оцінили дисертаційну роботу.
За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Процан Н.В. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.

PA300249
 PA300256

naas logo mes logo