Склад Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

Склад вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН

згідно наказу НААН № 58-к від 20.03.2023 р.

1 ХОМІЧАК Любомир Михайлович – д.т.н., проф.., член-кореспондент НААН,  в.о. директора, голова вченої ради

2. РОМАНЧУК Ірина Олегівна – д.т.н., с.н.с., заступниця директора з наукової роботи, заступниця голови вченої ради

3.  ШЕЙКО Таміла Володимирівна – к.т.н., учена секретарка, секретарка вченої ради

4. БОДНАРЧУК Оксана Василівна – д.т.н., с.н.с., заступниця завідувача відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції

5. ВЕРБИЦЬКИЙ Сергій Борисович - к.т.н., завідувач відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології

6. ВОЙЦЕХІВСЬКА Любов Іустимівна - к.т.н., завідуюча відділом технології м’ясних продуктів

7. ВОЗНЕСЕНСЬКА Наталія Станіславівна – науковий співробітник відділу економічних досліджень та інноваційного провайдингу

8. ДАНИЛЕНКО Світлана Григорівна - д.т.н., с.н.с., завідуюча відділом біотехнології

9. ДРАГАНЧУК Надія Іванівна – завідувачка відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення

10. ІБАТУЛЛІН Ільдус Ібатуллович – д.с-г.н, проф., академік НААН, академік-секретар відділення зоотехнії НААН

11. КОВАЛЕНКО Ольга Володимирівна – д.е.н., с.н.с., завідувачка відділу економічних досліджень та інноваційного провайдингу і міжнародних зв'язків

12. КУЗНЄЦОВА Інга Вадимирівна – д.т.н., с.н.с., заступниця завідувача віділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів

13. КУЦЬ Олександр Іванович – к.е.н., заступник завідувача відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології

14. ЛУЗАН Юрій  Якович – д.е.н., доц.., академік НААН, радник дирекції ІПР НААН

15. МИСАН Григорій Федорович – директор Державного дослідного підприємства Інституту продовольчих ресурсів НААН

16. НАУМЕНКО Оксана Василівна – д.т.н., с.н.с., завідувачка відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів

17. РИБАК Ярослав Ярославович – к.е.н., завідувач сектором інноваційного провайдингу та зовнішніх зв’язків ІПР НААН

18. ОЛІЙНІЧУК Сергій Тимофійович – д.т.н., с.н.с., завідувач відділом технології продуктів бродіння

19. ОРЛЮК Юрій Тимофійович – к.н.т., с.н.с., завідувач відділу масло- та сироробства

20. САБЛУК Петро Трохимовичд.е.н., академік НААН, Відділення аграрної економіки і продовольства НААН

21. СИЧЕВСЬКИЙ Микола Петрович – д.е.н., проф.., академік НААН, академік-секретар академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН