Участь Інституту продовольчих ресурсів НААН у робочій групі з питань розвитку цукрової галузі

1

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказом від 01.11.2021 р. № 329 https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-rozvitku-cukrovoyi-galuzi створило робочу групу з питань розвитку цукрової галузі. Цим Наказом, визначено, що метою створення робочої групи є розгляд питань, пов’язаних із розвитком цукрової галузі, та затверджено «Положення про робочу групу з питань розвитку цукрової галузі». Зазначене Положення визначає статус робочої групи, як тимчасового консультативно-дорадчого органу, утвореного при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, та окреслює основні завдання робочої групи, якими є: надання пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів з питань розвитку цукрової галузі та змін до них; опрацювання пропозицій щодо нормативно-правових актів з питань розвитку цукрової галузі; аналіз та оброблення інформації щодо проблемних питань, які мають бути рекомендовані для вирішення питань розвитку цукрової галузі.

До складу робочої групи увійшли представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, наукових установ, закладів освіти, професійних асоціацій виробників, інших профільних установ, підприємств та організацій. Представником Інституту продовольчих ресурсів НААН у робочій групі з питань розвитку цукрової галузі є Хомічак Любомир Михайлович заступник директора з науково-організаційної роботи, завідувач відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів, д.т.н., проф., член-кореспондент НААН .

Line Kerivnictvo

Загальні збори наукових працівників Інституту продовольчих ресурсів НААН

IMG 20211109 105521   9 листопада 2021 р. відбулися загальні збори наукових працівників Інституту продовольчих ресурсів НААН. Було обрано новий склад Вченої ради ІПР НААН згідно зі Статутом та Положення про Вчену раду установи (шляхом таємного голосування).

   Відбулось засідання новообраної Вченої ради інституту, на якому шляхом таємного голосування було обрано Голову, його заступника та секретаря Вченої ради. Головою ради став Сичевський Микола Петрович, д.е.н., академік НААН, керівник Програми наукових досліджень №39 «Національна продовольча система». Заступником голови обрано Романчук Ірину Олегівну, д.т.н., старший науковий співробітник, в.о. директора ІПР НААН; секретарем обрано Бокову Світлану Леонідівну, к.е.н, доцент, вчений секретар ІПР НААН.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Міжнародна технічна науково-практична конференція «Хімія, екологія та раціональне природокористування»

   

1

Заступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології, к.т.н. Вербицький С.Б., як представник України у Міждержавному комітеті стандартизації МТК 116 «Яйце, сільськогосподарська птиця, м’ясо птиці та продукція їх переробки», взяв участь в роботі Міжнародної технічної науково-практичної конференції «Хімія, екологія та раціональне природокористування», яка відбулася 21 жовтня 2021 р. на базі Інгуського державного університету в м. Магас. Тематика конференції охоплювала хімію, біологію, загальні питання екології та актуальні проблеми природокористування. Доповідь Вербицького С.Б. «Пташиний послід: екологічні проблеми та раціональні способи утилізації» викликала інтерес учасників конференції, які поставили доповідачу низку запитань та отримали компетентні відповіді на них.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів

IMG 2160 1              19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів згідно теми дисертаційного дослідження «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості» Ярмолюк Марії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології».

Під час фахового семінару було обговорено основні положення дисертаційної роботи, актуальність теми дисертації, наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів досліджень та їх впровадження. Здобувач доповіла про основні результати дисертаційної роботи, їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.

Завершилося обговорення дисертаційної роботи виступом наукового керівника д.с-г.н., с.н.с. Кузнєцової І.В. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти: Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософії Ярмолюк М.А. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

Line Kerivnictvo

Фаховий семінар

Висоцька фаховий семінар

19 жовтня 2021 року відбувся фаховий семінар, проведений Відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів на тему дисертаційного дослідження згідно теми «Технологічні особливості крохмалю в борошні пшеничному» Висоцької Світлани Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології»).

В ході семінару було обговорено основні положення дисертації,актуальність теми, наукову новизну та практичне значення роботи. Здобувач доповіла про основні результати дисертації. Їй було поставлено ряд запитань, на які було надано обґрунтовані відповіді та пояснення.Завершилося обговорення виступом наукового керівника Кузнєцової І.В. д.с-г.н., с.н.с. про виконання індивідуального плану досліджень та оцінку виконання дисертаційної роботи здобувачем.

Рецензенти:Науменко О.В. д.т.н., с.н.с., Данілова К.О. к.т.н., с.н.с. дали об’єктивну оцінку роботі та висловили особисті зауваження та побажання. Фаховий семінар завершився голосуванням та одноголосним ухваленням наступного рішення: дисертація здобувача ступеня доктора філософіїВисоцької С.І. рекомендується для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді.

Line Kerivnictvo

Конференція «Роль хлібобулочних виробів в аспекті здорового харчування»

фото з конф. 230 вересня 2021 р. співробітники відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів ІПР приймали участь у роботі конференції «Роль хлібобулочних виробів в аспекті здорового харчування», організовану Всеукраїнською асоціацією пекарів за підтримки компанії «Київхліб». В рамках конференції виступили представники широкого кола як виробничників, так і науковців: компаній Всеукраїнської асоціації пекарів, Асоціації дієтологів України, науковці Одеської національної академії харчових технологій, Національного університету харчових технологій, Національного університету біоресурсів та природокористування тощо. В кулуарах конференції завідуючою відділом д.т.н. Науменко О.В., н.співробітником Гетьман І.А. в дружньому спілкуванні з учасниками були проведені переговори щодо популяризації науково-практичного досвіду фахівців інституту, окреслені напрямки до взаємовигідного співробітництва.

Line Kerivnictvo

Міжнародна науково-практична конференція «Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації. Стан та перспективи»

1 29 вересня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації. Стан та перспективи», організована Національним університетом харчових технологій за участі Інституту продовольчих ресурсів НААН. Конференція стала важливим форумом, де науковці, співробітники та студенти профільних закладів освіти, виробничник та інші зацікавлені фахівці висловилися щодо актуального стану харчування дітей у світі та в Україні, запропонували свої варіанти розв’язання проблем його організації, випуску спеціалізованих харчових продуктів, призначених для дітей різних вікових груп, а також законодавчого та іншого нормативного забезпечення цього сектору харчової промисловості. На конференції виступала виконувач обов’язків директора Інституту продовольчих ресурсів НААН д.т.н. І.О. Романчук. В її доповіді «Актуальні питання наукового забезпечення вітчизняних технологій дитячого харчування» було охарактеризовано роль і значення інноваційних технологій виробництва харчових продуктів для дітей, зокрема профільні наукові дослідження ІПР НААН у цій царині, наявні здобутки тощо.

 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Засідання Ради молодих вчених 23 вересня 2021 р.

2021.09.23 засідання ради молодих учених

           23 вересня відбулось засідання Ради молодих вчених, на якому було прийнято до Ради шість нових членів - Пацеру Наталю, Бабко Діану, Оніщенко Аллу, Огородник Ганну, Гончар Єлизавету та Недорізанюк Ліану. Сподіваємось на  активну наукову, винахідницьку та творчу діяльність нових членів Ради. Також було обговорено заходи до Дня харчовика. Заплановано відвідати 24 Міжнародну виставку продуктів харчування та напоїв WorldFood Ukraine, яка відбудеться 2-4 листопада 2021 року.

Line Kerivnictvo