НОВИНИ

2020.12.16 Премія НААН СичевськомуПрезидія Національної академії аграрних наук України постановою від 16 грудня 2020 року (протокол № 18) затвердила результати конкурсу наукових праць і монографії, поданих на здобуття премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці» 2019 року.
За монографію «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави» премію присуджено директору Інституту продовольчих ресурсів НААН, доктору економічних наук, професору Сичевському Миколі Петровичу.
Щиро вітаємо з високою оцінкою багаторічної праці!

Line Kerivnictvo

2020.12.22 Захист Ніколаєнко 2222На засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.378.001 відбувся прилюдний захист дисертації Ніколаєнка Миколи Станіславовича на тему: «Наукові засади розроблення інтегрованої системи управління якістю та безпечністю м’ясних напівфабрикатів», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» та спеціальності 181 «Харчові технології».
 
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України.
Голова ради – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Даниленко Світлана Григорівна, завідувач відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рецензент – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Науменко Оксана Василівна, завідувач відділу хлібопекарного та борошномельно-круп’яного виробництва Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Рецензент – кандидат технічних наук Вербицький Сергій Борисович, заступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Опонент – доктор технічних наук, професор Пасічний Василь Миколайович, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Опонент – доктор технічних наук, доцент Голуб Наталія Борисівна, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України.
 

Line Kerivnictvo

2020.11.26 Конференція МайкопЗаступник завідувача відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів НААН, к.т.н. С.Б. Вербицький взяв участь у VI Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Наука, освіта та інновації для АПК: стан, проблеми та перспективи», яка проходила у Майкопському державному технологічному університеті 26 листопада 2010 року в рамках роботи секції «Високоефективні технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, що забезпечують експортний потенціал».
Тема досліджень, виконуваних Інститутом продовольчих ресурсів НААН, зацікавила колег-харчовиків, в зв’язку з чим С.Б. Вербицький 2 грудня 2020 року взяв участь у zoom-конференції в рамках XXVIII Тижня науки Майкопського державного технологічного університету. Доповідь «Біоупаковка хлібобулочних і кондитерських виробів: застосування та нормативне регулювання» була з цікавістю сприйнята учасниками, С.Б. Вербицький відповів на численні запитання стосовно технічних і нормативних аспектів пакування харчових продуктів в Україні.

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

2020.11.25 КМР 222225 листопада в Інституті продовольчих ресурсів на засіданні координаційно-методичної ради був розглянутий, схвалений та затверджений звіт про хід виконання наукових досліджень за завданнями програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук №42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» (Харчова і переробна промисловість) за друге півріччя 2020 року. Основним доповідачем була заступниця директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН Романчук І. О.
Крім того учасники обговорили пропозиції щодо складу та затвердження плану роботи координаційно-методичної ради на 2021 рік.

Line Kerivnictvo

Обкладинка 2222         ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
На жаль, змушені повідомити Вам про те, що Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ», яка проводиться щорічно в Інституті продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук (вул. Євгена Сверстюка, м. Київ), в зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією переноситься орієнтовно на листопад 2021 року.
Дата та час проведення заходу будуть уточнюватися додатково.
Прийом матеріалів конференції подовжено до 1 квітня 2021 року.
        Оргкомітет: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., +38 044 517 17 16

Line Kerivnictvo

 
2020.10.23 Twinning23 жовтня 2020 року в режимі онлайн зустрічі відбулася конференція з нагоди результатів роботи проєкту ЄС Twinning «Посилення інституційної спроможності українського національного органу стандартизації» для державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, яке виконує функції національного органу стандартизації.
Проєкт впровадженоя спільно з органами у сфері стандартизації консорціуму держав-членів Європейського Союзу у складі Німеччини, Австрії, Румунії та Іспанії. Головною метою Проєкту є досягнення кращого бізнес-клімату, конкурентоспроможності, інноваційності в Україні, а також інтеграції у внутрішній ринок Європейського Союзу шляхом покращення національної інфраструктури якості.
У заході взяли участь заступник голови Технічного комітету стандартизації ТК 140, завідуюча відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів НААН Копилова К.В. та відповідальний секретар Технічного комітету стандартизації ТК 140, заступник завідуючої відділом інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів НААН Вербицький С.Б.

Line Kerivnictvo

2020.10.21 Укрхлібпром21 жовтня 2020 року відбулася зустріч представників Інституту Продовольчих ресурсів НААН – заступника директора Куця О.І., завідувачки відділу хлібопекарного та борошномельно-круп’яного виробництва Науменко О.В. та голови Ради трудового колективу Богдан Г.С. – з генеральним директором Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості “Укрхлібпром” Васильченко О.М., в ході якої було укладено договір про науково-практичну співпрацю.
Сторони домовились про взаємовигідне використання наукового та практичного потенціалів колективів у розробці нових технологій хлібобулочних виробів, тісну співпрацю у сфері підготовки спеціалістів для хлібопекарної галузі, впровадження у виробництво нових сортів хлібобулочних і кондитерських виробів та затвердження відповідної нормативної і технологічної документації.
Узгоджено напрями спільної діяльності щодо втілення в життя державної Продовольчої політики, надання наукових обґрунтувань для розробки інноваційних технологій хлібопекарної галузі, участі в роботі національних та міжнародних науково-практичних семінарів, конференцій, виставок і форумів харчової промисловості.
Сподіваємося на довгострокову та плідну співпрацю!

Line Kerivnictvo

Петров      29 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 26.378.01 Інституту продовольчих ресурсів НААН відбувся захист дисертації заступника завідувача відділу аналітичних досліджень і контролю якості Петрова Пилипа Ігоровича на тему «Біотехнологія органічного кисломолочного продукту з підвищеним вмістом есенціальних нутрієнтів». 
   Науковий керівник – к.б.н., завідувач відділу науково-методичного та науково-технічного забезпечення аналітичних досліджень ДУ "Інститут охорони ґрунтів" Жукова Я.Ф. Офіційні опоненти – д.т.н., професор Харківської зооветеринарної академії Рижкова Т.М. та к.б.н., с.н.с. Інституту мікробіології НАН України Кістень О.Г. 
     Дисертаційна робота присвячена розробці біотехнології кисломолочних продуктів з підвищеним вмістом есенціальних нутрієнтів із застосуванням нових бактеріальних заквасок. Провідною організацією, де виконувалась робота є Інститут продовольчих ресурсів НААН.
      Члени  спецради  відмітили  високий  науковий  рівень  виконання  дисертації  і  професійне  володіння предметом Петрова П.І. За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Петрову П.І. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Автореферат  Дисертація  Відгук офіційного опонента  Відгук офіційного опонента

Детальніше:...

Line Kerivnictvo

2020.09.29 Вчена рада   
     29 вересня 2020 року відбулось засідання Вченої Ради Інституту продовольчих ресурсів НААН, основними питаннями якого були: стан виконання наукових досліджень за 2020 рік в рамках програми ПНД №42 «Біотрансформація сільськогосподарської сировини в продукти харчового і технічного призначення в процесі формування національної продовольчої системи» (2016-2020 рр.) та результати проведення акредитації лабораторій Інституту продовольчих ресурсів за ДСТУ ISO/IEC 17025-2006.

Line Kerivnictvo

2020.09.21 Вчена Рада

    21 вересня 2020 року відбулось засідання Вченої Ради Інституту продовольчих ресурсів НААН. Основними питаннями засідання були: створення Відділення «Харчових технологій» в Національній академії аграрних наук України; результати вступної кампанії здобувачів до аспірантури Інституту продовольчих ресурсів НААН за напрямом 181 «Харчові технології» у 2020 році; публікаційна активність науковців Інституту продовольчих ресурсів НААН у 2019 та 2020 роках; налагодження зовнішніх зв'язків з профільними науковими та освітніми установами, в тому числі і закордонними; фінансовий стан Інституту продовольчих ресурсів НААН.

Line Kerivnictvo

naas logo mes logo