Апаратна нарада 26.12.2023 р.

IMG 2173     
 
 
 
     26 грудня 2023 р. в Інституті продовольчих ресурсів відбулась заключна апаратна нарада  2023 року.
 Було підведено підсумки, окреслено плани на наступний рік.
    Заплановано  графік виходу на роботу у січні 2024 р.
 
 

Line Kerivnictvo

Засідання вченої ради ІПР НААН 19-20 грудня 2023р

IMG 2144   

 

 

      Протягом 19-20 грудня в Інституті продовольчих ресурсів НААН відбулось підсумкове у 2023 році засідання вченої ради. На засіданні було розглянуто річні звіти з виконання ПНД №39 "Розвиток національної системи" (Національна продовольча система) та решту питань згідно порядку денного.

 

 

 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

Вибори на заняття посади директора Інститута продовольчих ресурсів НААН України

 IMG 2114  15 грудня 2023 року науковці Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України таємним голосуванням обирали керівника наукової установи. До участі у конкурсі на заняття посади директора було допущено в.о. директора, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НААН Любомира ХОМІЧАКА, якого колективу Інституту представив академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства Микола СИЧЕВСЬКИЙ.
    Претендент на посаду виступив перед колективом зі своєю програмою, у якій окреслив плани на майбутнє, встановив цілі, зауважив про необхідність збереження започаткованих в ІПР НААН наукових традицій.  
   Від наукового колективу виступили заступниця директора з наукової роботи д.т.н., с.н.с. Ірина РОМАНЧУК, завідувач відділу технології бродіння д.т.н., с.н.с. Сергій ОЛІЙНІЧУК, завідувачка відділу біотрансформації зернових продуктів д.т.н., с.н.с. Оскана НАУМЕНКО.
    Колектив Інституту після обговорення і таємного голосування обрав Любомира ХОМІЧАКА на посаду директора Інституту продовольчих ресурсів НААН.
Найщиріші вітання директору Інституту від наукового колективу! Бажаємо енергії, сил та нових звершень!

Line Kerivnictvo

ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ НААН ТА ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКЛАЛИ ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

05390336                  ІПР ембл

ДОГОВІР

про співробітництво між Інститутом продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України та Черкаським державним технологічним університетом 

prev 30804 800790    ІПР

    Поглиблене наукове забезпечення розвитку харчової індустрії на основі інноваційних технологій, енергоефективності та екологізації промислового виробництва, комплексного та ефективного використання сировинних компонентів, поліпшення якості харчових продуктів тепер відбуватиметься  на основі тіснішої співпраці між Інститутом продовольчих ресурсів НААН та Черкаським державним технологічним університетом. Договір про співпрацю підписали 7 грудня 2023 року в.о. директора  інституту Любомир Хомічак та ректор університету Олег Григор.

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo

ПРОГРАМА

Кандидата на посаду директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України Любомира ХОМІЧАКА
Інститут продовольчих ресурсів НААН є провідною установою з наукового забезпечення технічного та технологічного прогресу харчової та переробної промисловості України, а також розв`язання економічних проблем розвитку зазначених галузей. Інститут сьогодні є флагманом у харчовій промисловості, але разом з тим протягом останніх років, зокрема у період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України,  Інститут перебуває у скрутному становищі через скорочення фінансування, недостатнє забезпечення науковими кардами, приладовою базою та звуженням сфери надання науково-консультаційних послуг.
 Загалом у сукупності факторів зниження престижу наукової праці призвели до недофінансування фундаментальних досліджень, зниження заробітної платні науковим співробітникам, актуальним є загострення проблеми кадрового забезпечення молодими науковцями та аспіратами, що становить загрозу втрати наукових шкіл, здобутих поколіннями учених Інституту в майбутньому.
 Головною метою моєї діяльності на посаді директора має стати збереження та примноження здобутків і досягнень наукового колективу Інституту в цей непростий період. Сучасні пандемічні  та військові виклики актуалізують необхідність мобілізаційних і модернізаційних зусиль для забезпечення подальшого розвитку установи, поглиблення унікальної наукової атмосфери та конструктивної співпраці між науковими підрозділами і окремими вченими, зокрема.
Разом з тим, очевидною є необхідність подальшого реформування внутрішнього життя та вдосконалення структури Інституту, активізації зв’язків з органами державної влади, НААН,  бізнесом,  підприємствами харчової галузі та крафтовими виробництвами.
Моя  місія як лідера Інституту:
- формування найбільш актуальних для держави та суспільства ідей, концепцій і проектів, концентрування основних фінансових ресурсів на пріоритетних і найбільш перспективних напрямах фундаментальних та прикладних досліджень, що відповідають світовим тенденціям розвитку науки;
- розширення та поглиблення наукової  діяльності Інстиуту, залучення стратегічних партнерів з числа провідних фірм та системоутворюючих підприємств агропромислового комплексу України, узгодження з ними програм наукових досліджень та інновацій відповідно до потреб базових галузей промисловості, залучення іноземних інвестицій та партнерів
-  подальший розвиток та популяризація наукових  шкіл;
- заохочення молоді до наукової діяльності;
- надання фундаментальних знань та формування професійних навичок у здобувачів третього освітньо-наукового рівня (аспірантура, докторантура);
- оптимізація наукової та приладової бази Інституту, орієнтованої на проведення результативних досліджень;
- створення інноваційної інфраструктури та ефективної системи комерціалізації наукових розробок і трансферу технологій;
- гарантування фінансової стабільності Інституту за рахунок збільшення обсягів платних послуг, що їх надають підрозділи, диверсифікації позабюджетних доходів, а також доходів від виконання науковими колективами грантів і міжнародних проектів;
- реалізація заходів щодо підвищення рівня володіння науковцями іноземних мов;
- продовження заходів щодо  енергоощадності в лабораторіях  і корпусах Інституту;
- сприяння активізації діяльності  профспілкової організації інституту  з метою організації культурно-масової і оздоровчої роботи співробітників;
- вирішення питання земельної власності під територіями та будівлями  Інституту;
Мої базові принципи як можливого керівника Інституту полягають в тому, що я повинен і буду:
•  за будь-яких обставин працювати на розвиток і престиж ІПР;
• підтримувати і захищати своїх колег по Інституту, поважати честь і гідність кожної людини незалежно від її громадського статусу чи посади, не ставити себе вище над нею, намагатися розуміти точку зору кожного;
• успадковувати від своїх попередників на посаді директора всі кращі для ІПР підходи;
• бачити в кожному співробітнику  однодумця і соратника;
• бути вдячним за виконане й уміти пробачати помилки та слабкості;
• бути вольовим, фаховим, демократичним і публічним
• вважаю, що співробітник Інституту відображає думку суспільства, а директор – лише консолідує, координує та запускає механізми для втілення ідей колективу.
В разі обрання мене директором в наступні п’ять років спрямовуватиму свою діяльність, всього керівництва установи, вченої ради на організацію ефективного виконання колективом статутних завдань, зростання внеску наукових співробітників Інституту в забезпечення розвитку країни. Своє майбутнє бачу в ІПР на будь-якій посаді.
Я вірю в те, що колектив ІПР гідно відповість на всі виклики, які постали перед нами і суспільством, і ще з більш вагомими досягненнями пройде в наступний відрізок часу.
                                                                             Любомир ХОМІЧАК

Line Kerivnictvo

IP LET FORUM «INTELLECTUAL PROPERTY: LAW, ECONOMY, TECHNOLOGY»

2023.12.01 02 

 

   II національний форум з інтелектуальної власності та інновацій відбувся в Києві 01 - 02 грудня 2023 року.

  Брала участь  у форумі співробітниця відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології Інституту продовольчих ресурсів НААН України Олена СЕМЕНІВСЬКА

Line Kerivnictvo

Апаратна нарада 04.12.2023 р.

IMG 1980

 

 

Сьогодні відбулась чергова апаратна нарада в Інституту продовольчих ресурсів НААН.

Розпочав нараду в.о. директора Любомир ХОМІЧАК з вручення нагород і сертифікатів участі у конференціях провідним науковцям ІПР НААН.

Далі було обговорено результати проведення щорічної конференції, яка проводилась на базі Інституту та окреслено робочі плани на поточний місяць.

  

  

 

Детальніше: ...

Line Kerivnictvo