ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту першої редакції ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови»

   1. Призначеність і завдання національного НД

Перегляд  ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» обумовлений необхідністю  врахування змін, що відбулися за останні роки у сфері харчового законодавства. Зокрема, усі питання пов’язані із порядком забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються та перебувають в обігу врегульовано ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який набув чинності після розроблення стандарту.   

ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» під час процедури перегляду було приведено у відповідність до чинних правил проведення робіт з національної стандартизації, уточнено методи контролювання та усунуто виявлені невідповідності.   

   2. Характеристика об’єкта стандартизації

Наразі,  вимоги при закупівлі  молока коров’ячого встановлені національним стандартом ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» (чинний з 1998-01-01) зі змінами (Зміна №1 затверджена наказом Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. №95 чинна від 2007-08-01), є обов’язковими.  На заміну  ДСТУ 3662-97 «Молоко коровяче незбиране. Вимоги при закупівлі» у 2008 році було розроблено проект  ДСТУ «Молоко-сировина коровяче. Технічні умови». Однак, проект зазначеного ДСТУ не був затверджений своєчасно, в першу чергу, через ситуацію що склалася з виробництвом молока  у молочному секторі. Термін набуття чинності цього стандарту відтерміновувався до 2015 року.  Згідно з наказом  №61  від 22 червня 2015 року ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови»  надано чинності з 01.01.2017 р. на заміну ДСТУ 3662-97.

На засіданні Технічного комітету  від 28.04.2016 р. булоприйнято рішення про перегляд ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» та подано заявку до плану національної стандартизації на 2017 рік. Під час опрацювання  стандарту було вилучено положення, що дублюють вимоги законодавства щодо показників безпечності (відповідно до ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» статті 1, пункту 1, підпункту 83 «Стандарт не містить вимог щодо безпечності харчових продуктів, встановлених санітарними заходами»), а також низку нормативних документів, які скасовано згідно з розпорядження Кабіну Міністрів Україні від 20 січня 2016р. № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України актів санітарного законодавства».

Однак, перегляд стандарту не вирішує проблему дефіциту молока-сировини та підвищення його якості. За ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» встановлено  три ґатунки молока : екстра, вищий та перший – на відміну від чинного на сьогоднішній день стандарту, яким передбачено приймання на переробку молока  другого ґатунку. Реальний стан у молочній галузу свідчить, що обсяги молока другого ґатунку займають вагому частку у структурі переробки молока багатьох підприємств. Членами ТК 140 під час обговорення питання перегляду ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» неодноразово наголошувалося про можливі негативні наслідки  заборони закупівлі молока другого ґатунку, про необхідність встановлення перехідного періоду для запровадження стандарту та надання можливості переробки молока 2 гатунку для виробництва таких продуктів як масло, сир кисломолочний, сухе молоко, згущені консерви, що допускається чинними стандартами на ці види продукції.

    Слід зазначити, що у ЄС встановлено єдині вимоги до сирого молока без поділу на ґатунки (Регламент (ЄС)№ 853/2004 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 29 квітня 2004 року). Відповідно до національних вимог ДСТУ 3662:2015 тільки молоко ґатунку екстра відповідає європейським нормам. Таким чином, запровадження  стандарту лише частково вирішує питання гармонізації нормативних вимог до сирого молока.  Перспективи євроінтеграції молочної галузі України та постачання продукції до ЄС залежать від виконання комплексу вимог, як:  виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах та необроблених харчових продуктах тваринного походження; впровадження системи HACCP та забезпечення простежуваності; виготовлення молочної продукції тільки з молока ґатунку «Екстра»; дотримання встановлених вимог щодо належної ідентифікації та реєстрації тварин,  маркування молочних продуктів.