Збірник матеріалів щорічної Міжнародної науково-практичної конференції
 

Обкладинка 2222

Випускається з 2013 року у друкованому та електронному вигляді за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ», що проходить в Інституті продовольчих ресурсів НААН щорічно в листопаді.
Збірник висвітлює питання розвитку конкурентоспроможної харчової промисловості та механізмів організації ефективних продовольчих ринків, інноваційних технологій у харчовій індустрії та шляхів їх реалізації і комерціалізації.
 
      АРХІВ ВИПУСКІВ
      201920182017; 201620152014