Фінансова звітність

Інститут продовольчих ресурсів НААН

Баланс на 1 січня 2019 року

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

 

Державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів НААН

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік