P313070013 березня 2018 року в Інституті продовольчих ресурсів НААН на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (технічні науки). Старший викладач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Сторож Л.А. успішно захистила дисертаційну роботу «Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків казеїнового комплексу коров`ячого молока». Науковий керівник роботи – доктор біологічних наук, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Юкало В.Г. 
Одержані результати наукових досліджень поглиблюють теоретичні знання щодо технології виробництва біологічно активних казеїнових фосфопептидів, які можуть бути використані як функціональні інгредієнти, що мають позитивний вплив на певні фізіологічні функції в організмі людини, а саме сприяють засвоєнню іонів двовалентних металів. Дисертаційна робота містить ряд нових практичних розробок, які мають цінність для харчової промисловості, зокрема для аналізу і переробки протеїнів молока, виробництва функціональних фосфопептидів. За результатами роботи Сторож Л.А. одержано 2 патенти України на винахід.
На автореферат дисертаційної роботи надійшло 16 позитивних відгуків від наукової спільноти України, а також з Університету Маунт Сент Вінсент, Канада та Могилівського державного університету продовольства, Білорусь.
Офіційні опоненти роботи – д.т.н., професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів та природокористування України Баль-Прилипко Л.В. і д.т.н., завідувач відділу хімії і біотехнології горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М.Литвиненка НАН України Карпенко О.В., а також члени спецради відмітили високий науковий рівень і практичне значення одержаних результатів.
За рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.378.01 Сторож Л. А. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

P3130791  P3130821

naas logo mes logo