БІБЛІОТЕКА

     

  Фото 5 Продовольчі ресурси
         Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси»

Видається з 2013 року двічі на рік у друкованому та електронному вигляді (ISSN 2616-7204 print, ISSN 2616-809Х web). Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: з технічних наук відповідно до наказу МОН України № 793 від 04.07.2014, з економічних наук – наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015. До публікації у збірнику приймаються оглядові, експериментальні та методичні статті, що за тематикою відповідають наступним рубрикам: харчова промисловість, біотехнологія, зберігання та переробка продукції рослинництва і тваринництва, економіка.

АРХІВ НОМЕРІВ

  

Обкладинка

            Збірник матеріалів щорічної Міжнародної науково-практичної конференції

Випускається з 2013 року двічі на рік у друкованому та електронному вигляді за результатами Міжнародної науково-практичної конференції, що проходить на базі Інституту продовольчих ресурсів НААН. Збірник висвітлює питання розвитку конкурентоспроможної харчової промисловості та механізмів організації ефективних продовольчих ринків, інноваційних технологій у харчовій індустрії та шляхів їх реалізації і комерціалізації.

АРХІВ ВИПУСКІВ

 

 

 

2019 Буклет Обкладинка 22222

Презентаційне видання
За загальною редакцією академіка НААН, д.е.н. М. П. Сичевського
Авторський колектив: Богдан Г. С., Бокова С. Л., Боднарчук О. В., Вербицький С. Б., Войцехівська Л. І., Грушецький Р. І., Даниленко С. Г., Коваленко О. В., Копилова К. В., Куць О. І., Майборода Ю. В., Мінорова А. В., Науменко О. В., Хомічак Л. М.  Укладач: Вербова О.В.
Київ: Аграрна наука, 2019. 48 с. ISBN 978-966-540-473-3
Презентаційне видання підготовлено до 60-річчя від дня створення Інституту продовольчих ресурсів НААН та має на меті популяризацію його розробок. У збірнику описані основні напрями наукових досліджень структурних підрозділів Інституту та запропоновані розробки з м’ясної, молочної, цукрової, спиртової та хлібопекарської галузей харчової промисловості. Призначено для вчених та фахівців харчової та переробної промисловості.
  
2019 Каталог розробок Обкладинка
           Каталог інноваційних розробок Інституту продовольчих ресурсів НААН
Авторський колектив: Сичевський М. П., Романчук І. О., Копилова К. В., Куць О. І., Коваленко О. В., Савицький Е. Е., Войцехівська Л. І., Майборода Ю. В., Науменко О. В., Мінорова А. В., Грушецький P. І., Даниленко С. Г., Хомічак Л. М., Семенівська О. А., Вербицький С. Б., Вербова О. В., Боднарчук О. В., С. Л. Бокова С. Л. Київ: Аграрна наука, 2019. 28 с. ISBN 978-966-540-473-6
Каталог містить короткий опис кращих інноваційних розробок Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України з питань харчової та переробної промисловості. Видання призначено для представників харчової та переробної промисловості, працівників органів державного управління, наукових, науково-педагогічних працівників, студентів навчальних закладів вищої освіти та інших осіб, зацікавлених у підвищенні ефективності виробництва у харчовій і переробній промисловості завдяки впровадженню інновацій.

naas logo mes logo