Захист дисертацій


«Біотрансформація відходів пивоварного виробництва з отриманням біогазу та кормової біомаси»
2021.12.21   Ярмолюк М. А.
 «Оптимізація технології виробництва сушених харчових продуктів високої споживчої якості»
2021.12.21   Висоцька С. І.
 «Технологічні особливості  модифікації крохмалю в борошні пшеничному»
 «Розробка біотехнологій багатокомпонентних заквашувальних препаратів для виробництва кисломолочних продуктів»
2021.05.11   Моісеєва Л. О. 
«Розроблення технології низьколактозного кисломолочного продукту»
2021.05.12   Коваль О. О.   
«Розробка інноваційної технології біоетанолу з продуктів переробки цукрових буряків»
2020.12.22   Ніколаєнко М.С
«Наукові засади розроблення інтегрованої системи управління якістю та безпечністю м’ясних напівфабрикатів»
2020.09.29   Петров П.І.
«Біотехнологія органічного кисломолочного продукту з підвищеним вмістом есенціальних нутрієнтів»
2019.02.19   Куцик Т.П.
«Розробка технології функціонального кисломолочного продукту «Дивосил»
2018.10.30   Харандюк Т.В.
«Інтенсифікація технології зброджування сусла у високогустинному пивоварінні»
2018.10.30   Процан Н.В.
«Удосконалення технології спиртової бражки з жита»
2018.07.10   Зуб Н.О.
«Удосконалення технології спиртової бражки з використанням електрохімічно активованої води»
2018.03.13  Сторож Л.А.
«Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків казеїнового комплексу коров`ячого молока»

naas logo mes logo