Засідання ТК 140 Молоко, м’ясо та продукти їх переробки

 ПЛАН РОБОТИ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТК 140 «МОЛОКО, М’ЯСО ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБКИ» НА 2023 РІК

Ч.

ч

Найменування роботи Відповідальний

Термін

виконання

Примітка
1 3 4 5
1Організаційно-технічнізаходи
1.1

Надання роз’яснень та консультативної допомоги суб’єктам господарювання за напрямками діяльності

Секретаріат ТК, підкомітети Впродовж року
1.2 Проведення засідань підкомітетів

Секретаріат ТК,

підкомітети

За необ-хідності

1.3 Проведення засідань технічного комітету

Голова ТК,

секретаріатТК 

1раз на рік

   (та за необхідності)

1.4

Проведення підсумкового засідання технічного комітету 

Питання,обов’язкові для розгляду:

  • заслуховування звітів про роботу підкомітетів;
  • затвердження звіту про роботу ТК 140 у 2023р.;
  • затвердження плану роботи ТК140 на 2024р.
  • затвердження переліку пропозицій для включення до Програми робіт з національної стандартизації на 2024 р.

Голова ТК, 

заст. голови ТК, 

секретаріат ТК

Грудень
1.5

Складення та подання до Національного органу стандартизації звіту про стан виконання робіт,внесених до Програми робіт знаціональної стандартизації згідно з ДСТУ1.8:2015.

Секретаріат ТК Двічі на рік

Згідно з Положен-ням про

ТК 140

1.6

Складення та подання до Національного органу стандартизації звіту про виконання плану перевірки національних НД згідно з п. 7.3 ДСТУ 1.2:2015.

Секретаріат ТК Двічі на рік

Згідно з Положен-ням про

ТК 140

1.7

Підготовка інформації щодо моніторингу

діяльності ТК 140 і надання її Національному органу стандартизації.

Секретаріат ТК Впродовж року

 Згідно з По-ложенням

про ТК 140

1.8

Актуалізація Інтернет-сайту ТК 140 та інші заходи з інформування щодо діяльності технічного комітету

Секретаріат ТК, підкомітети Впродовж року
2 Робота з нормативними документами
2.1

Розгляд пропозицій від зацікавлених сторін щодо розроблення проектів національних стандартів або змін до них

Секретаріат ТК Впродовж року
2.2

Розгляді погодження ТЗ та зводів коментарів до

проектів національних стандартів або змін до них

Секретаріат ТК За необхід-ності
2.3

Організація розгляду та погодження проектів

національних стандартів або змін до них

Секретаріат ТК

За необхідності

 АРХІВ 2020 ; 2019.11.28 ; 2019.08.21 ; 2019.04.25 ; 2018.11.01 ; 2018.05.17 ; 2018.04.04 ; 2018.03.20 ; 2017.11.23

naas logo mes logo