БРОШУРИ

     

2020
Сичевський М. П., Куць О. І., Савицький Е. Е., Семенівська О. А.
Київ: Аграрна наука, 2020. 24 с.
ISBN 978-966-540-502-3
Наукове видання містить інформацію про чинні об’єкти інтелектуальної власності та свідоцтва України на знаки для товарів і послуг Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, студентів навчальних закладів вищої освіти, інших осіб, що здійснюють патентну та маркетингову діяльність у харчовій і переробній промисловості України, займаються питаннями використання, охорони об’єктів права інтелектуальної власності в процесі перетворення результатів завершених наукових досліджень в інноваційні продукти. Діючі об’єкти інтелектуальної власності Інституту продовольчих ресурсів НААН становлять також значний інтерес для товаровиробників, які здійснюють свою господарську діяльність у сучасних умовах на інноваційній основі.

2019

2019 Буклет Обкладинка 22222

За загальною редакцією академіка НААН, д.е.н. М. П. Сичевського
Авторський колектив: Богдан Г. С., Бокова С. Л., Боднарчук О. В., Вербицький С. Б., Войцехівська Л. І., Грушецький Р. І., Даниленко С. Г., Коваленко О. В., Копилова К. В., Куць О. І., Майборода Ю. В., Мінорова А. В., Науменко О. В., Хомічак Л. М.  Укладач: Вербова О.В.
Київ: Аграрна наука, 2019. 48 с. ISBN 978-966-540-473-3
Презентаційне видання підготовлено до 60-річчя від дня створення Інституту продовольчих ресурсів НААН та має на меті популяризацію його розробок. У збірнику описані основні напрями наукових досліджень структурних підрозділів Інституту та запропоновані розробки з м’ясної, молочної, цукрової, спиртової та хлібопекарської галузей харчової промисловості. Призначено для вчених та фахівців харчової та переробної промисловості.
 
  
Авторський колектив: Сичевський М. П., Романчук І. О., Копилова К. В., Куць О. І., Коваленко О. В., Савицький Е. Е., Войцехівська Л. І., Майборода Ю. В., Науменко О. В., Мінорова А. В., Грушецький P. І., Даниленко С. Г., Хомічак Л. М., Семенівська О. А., Вербицький С. Б., Вербова О. В., Боднарчук О. В., С. Л. Бокова С. Л. Київ: Аграрна наука, 2019. 28 с. ISBN 978-966-540-473-6
Каталог містить короткий опис кращих інноваційних розробок Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України з питань харчової та переробної промисловості. Видання призначено для представників харчової та переробної промисловості, працівників органів державного управління, наукових, науково-педагогічних працівників, студентів навчальних закладів вищої освіти та інших осіб, зацікавлених у підвищенні ефективності виробництва у харчовій і переробній промисловості завдяки впровадженню інновацій.
 
  
Сичевський М. П., Юзефович А. Е., Коваленко О. В. Стратегія зростання «Харчова промисловість України − 2030» (передумови і перспективи). К.: Аграр. наука, 2019. 32 с. ISBN 978-966-540-548-1
Висвітлено стратегічні аспекти розвитку харчової промисловості України на початку ХХІ ст. Здійснено оцінювання реального соціально-економічного становища в Україні в період ринкових реформ, визначено мету, цілі, ресурси та пріоритети зосередження уваги на ключових напрямах подальшого розвитку. Розроблено проект стратегії зростання «Харчова промисловість України − 2030» в науково-аналітичному форматі, де харчова промисловість розглядається як фактор забезпечення: продовольчої безпеки країни; конкурентоспроможності продовольчих ресурсів на внутрішньому і глобальному ринках; нарощування експортного потенціалу харчових продуктів. Призначено для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів.
 
2017
 
2019 Харчова промисловість Обкладинка
 
Сичевський М. П. Харчова промисловість у системі продовольчої безпеки держави. К.: Аграр. наука, 2017. 56 с. ISBN 978-966-540-478-1
Висвітлено аспекти розвитку харчової промисловості України на сучасному етапі. Описано стан продовольчої безпеки держави, зокрема рівень забезпечення населення основними харчовими продуктами. Дано оцінку експортних можливостей вітчизняної харчової промисловості. Окреслено напрями інноваційного розвитку цієї галузі, розв’язання окремих проблем її функціонування, а також кадрового забезпечення. Сформульовано стратегічні напрями розвитку харчової промисловості. Призначено для працівників харчової та переробної промисловості, вчених і фахівців профільних наукових установ, викладачів і студентів навчальних закладів.
 
 
В буклеті зібрані розробки Відділу масло- та сироробства, що пропонуються для реалізації та пов’язані з виготовленням нового та вдосконаленням існуючого технологічного обладнання масло- та сироварної галузі.
За більш детальною інформацією звертатись до Відділу масло- та сироробства.
Майборода Юрій Васильович:
+ 38 044 517-02-29, + 38 044 517-07-95, + 38 050-555-26-97       
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Орлюк Юрій Тимофійович:
+ 38 044 517-08-92, + 38 050-151-29-87
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 
 
2015
  
Лисенко Г. П., Коваленко О. В. Інститут продовольчих ресурсів НААН. К: ННЦ “ІАЕ”, 2015. 64 с.
ISBN 978-966-669-475-4
Викладено результати комплексного дослідження розвитку м’ясопереробного комплексу України в новітніх умовах трансформації та глобалізації економічного простору. Приведено вимоги законодавства щодо забезпечення продовольчої безпеки держави. Досліджено сучасний стан дотримання фізіологічно необхідних норм споживання м'ясної продукції, ємність і структуру ринку. Викладено вплив соціально-економічних чинників на зростання попиту на м'ясну продукцію. Проаналізовано основний потенціал ринку, його виробничу і сировинну базу, експортні можливості. Розглянуто конкурентне середовище на рівні виробників, споживачів і торговельних мереж. Представлено прогнозні показники розвитку м’ясопереробної галузі.
Мас науково-практичний характер і може бути корисна широкому науковому загалу, фахівцям органів влади, представникам вищої школи, галузевим спеціалістам для проведення подальших наукових досліджень.
 
 
 2014
  
Бокій О. В., Коваленко О. В., Печенога О. П.. К: ННЦ “ІАЕ”, 2014. 96 с.
ISBN 978-966-669-450-1
Висвітлено основні тенденції та чинники розвитку ринку хлібобулочних і макаронних виробів. Приведено вимоги законодавства щодо забезпечення продовольчої безпеки держави. Досліджено сучасний стан дотримання фізіологічно необхідних норм споживання хлібобулочної продукції та макаронних виробів, ємність і структуру ринку. Викладено вплив соціально-економічних чинників на зростання попиту на хлібобулочну продукцію. Проаналізовано основний потенціал ринку, ного виробничу і сировинну базу, експортні можливості. Розглянуто конкурентне середовище на рівні виробників, споживачів і торговельних мереж. Представлено прогнозні показники розвитку галузі,
Розраховано на економістів та спеціалістів підприємств харчової та переробної промисловості різких форм власності, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації.
 
 
2014 Плодоовочевий комплекс України сучасний стан та перспективи розвитку Обкладинка
 
Шмаглій О. Б., Коваленко О. В. Ін-т прод. ресурс. К: ННЦ «ІАЕ», 2014. 72 с.
ISBN 978-966-669-448-8
Розглянуто комплексні дослідження ефективного розвитку плодоовочевого комплексу України в новітніх умовах трансформації та глобалізації економічного простору. Наведено основні параметри, загальна схема і результати аналізу вітчизняного плодоовочевого комплексу.
Має науково-практичний характер і може бути корисна як широкому науковому загалу, так і фахівцям органів влади, представникам вищої школи, а також галузевим спеціалістам для проведення подальших науко-вих досліджень.
 
 
 
 
 
 
2014 Молочна промисловість сучасний стан та перспективи розвитку Обкладинка
 
Сіра Ю. В., Коваленко О. В. К: ННЦ “ІАЕ”, 2014. 90 с.
ISBN 978-966-669-449-5
Викладено аспекти розвитку ринку молочної продукції в сучасних умовах становлення вітчизняної економіки під впливом зовнішніх і внутрішніх ризиків. Проаналізовано сучасний стан та ефективність використання ресурсного потенціалу галузі, кон’юнктуру ринку, проведено моніторинг цін, визначено зміни рівня та структури виробництва молока і молокопродуктів і їх споживання, виявлено вузькі місця та обґрунтовано основні напрями розвитку всіх його складових як у вітчизняному, так і світовому вимірі.
Розраховано на економістів і спеціалістів підприємств харчової та переробної промисловості різних форм власності, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.
 
 
Панченко О. В., Коваленко О. В., Печенога О. П. К: ННЦ «ІАЕ», 2014. 68 с.
ISBN 978-966-669-453-2
Досліджено стан та перспективи розвитку кондитерської галузі України.
Представлено основні показники і тенденції розвитку кондитерських підприємств. З позиції маркетингового підходу обґрунтовано соціально-економічні чинники зростання попиту па кондитерські вироби. Розкрито ємність і структуру вітчизняного ринку кондитерських виробів; обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників; визначено стратегічні напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено аналіз виробничих можливостей та сировинної бази кондитерських підприємств; встановлено, що кондитерська галузь найбільш чутлива до впровадження комплексу маркетингу, який дозволяє підприємствам покращити вивчення поведінки споживачів, сприяє формуванню механізму лояльності до торгових марок, а також вибору маркетингової конкурентної стратегії на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Розраховано на економістів і спеціалістів підприємств харчової та переробної промисловості різних форм власності, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

naas logo mes logo