Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.378.01

Інститут продовольчих ресурсів НААН Д 26.378.01 03.00.20 «Біотехнологія», 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»  10.10.2022 – 10.10.2025

Наказ МОН 10.10.2022 № 894

Д 26.378.01 Профіль ради: 03.00.20 «Біотехнологія», 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.378.01

Голова ради:

1. Даниленко Світлана Григорівна, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 03.00.20.

Заступник голови:

2. Науменко Оксана Василівна, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 03.00.20.

Вчений секретар:

3. Данілова Катерина Олегівна, к.т.н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділом, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 05.18.05.

Члени ради:

4. Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, д.т.н., професор, декан, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.20;

5. Боднарчук Оксана Василівна, д.т.н., старший науковий співробітник відділу, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 03.00.20;

6. Грабовська Олена В’ячеславівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Державний торговельно-економічний університет, спеціальність 05.18.05;

7. Грушецький Роман Іванович, д.т.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 05.18.05;

8. Гусятинська Наталія Альфредівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.05;

9. Копилова Катерина В’ячеславівна, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут тваринництва, спеціальність 03.00.20;

10. Кузнєцова Інга Вадимирівна, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 05.18.05;

11. Олійнічук Сергій Тимофійович, д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 05.18.05;

12. Романчук Ірина Олегівна, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 03.00.20;

13. Хомічак Любомир Михайлович, д.т.н., професор, заступник директора, Інститут продовольчих ресурсів, спеціальність 05.18.05.

naas logo mes logo