Антикорупційні заходи

1. Антикорупційна програма ІПР

Дана програмам Інституту виступає комплексом правил, стандартів і процедур, спрямованих на зменшення впливу корупції у діяльності інституту.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» дана програма є обов’язковою умовою в діяльності інституту.
Отже, антикорупційна програма є документом, в якому закріплені правила та процедури виявлення і запобігання корупції. Перелік вимог до антикорупційної програми викладені у ст. 63 відповідного закону.
Варто відмітити що для спрощення підготовки програми НАЗК затвердило Типову антикорупційну програму, а також видала Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм. При розроблені програми для Інституту продовольчих ресурсів були використані дані положення з врахуванням особливостей та сфери діяльності Інституту.
Основну частину антикорупційної програми становлять процедури, спрямовані на зменшення корупційних ризиків у діяльності нашого Інституту. Мова іде про щорічну оцінку корупційних ризиків, запровадження процедури перевірки ділових партнерів (наприклад оцінка наявності корупційних ризиків при виборі контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладанням договорів, так і у процесі їх виконання), та забезпечення можливості анонімного повідомлення про корупцію в Інституті, впровадження антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Інституту.
Програма передбачає призначення Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, яка буде відповідати за реалізацію антикорупційної програми в Інституті. Зрозуміло, на випадок порушення антикорупційних обмежень програми вона має визначати заходи реагування та порядок покарання винних працівників.
Підсумовуючи варто відмітити, що ця програма заснована на нульовій терпимості до корупції, і є основою для сталого розвитку інституту та його корпоративної культури.

Антикорупційна програма Інституту продовольчих ресурсів

2. Етичний кодекс співробітників Інституту продовольчих ресурсів НААН України.

В ньому встановлюються обов’язкові для всіх співробітників Інституту цілі, цінності, норми і правила поведінки, які є основним інструментом координації поведінки працівників. Даний Кодекс виступає кодексом корпоративних цінностей і поведінкових норм, які визначають порядок взаємодії співробітників у різних ситуаціях, не прописаних у інших нормативних документах (посадових інструкціях, КЗпП).
Структура даного кодексу включає принципи, цінності, моральні стандарти і правила поведінки, які служать керівництвом до прийняття рішень, веденню переговорів і інших форм діяльності, заснованих на повазі прав всіх учасників. Він містить уявлення про місію Інституту, та її основні засади.

Етичний кодекс співробітників Інституту продовольчих ресурсів НААН України

naas logo mes logo